Mensen met een uitkering moeten uitkijken met handelen op Marktplaats

MEDEMBLIK – Een enkele keer iets verkopen op Marktplaats is voor de sociale dienst geen probleem maar mensen die met regelmaat spullen te koop aanbieden op Marktplaats moeten wel opletten. De sociale dienst kan bij deze groep mensen de uitkering stop gaan zetten en zelfs de uitkeringen die zij al hebben ontvangen terug eisen vanaf het moment dat deze mensen actief zijn geworden op Marktplaats.

Een recente uitspraak van de rechtbank in Breda heeft daar de sociale dienst in het gelijkgesteld in een zaak die het echtpaar had aangespannen. Dit echtpaar bleek sinds al 11 jaar lang via Marktplaats handel te drijven en gaven deze inkomsten niet op bij de sociale dienst, met als resultaat dat dit echtpaar nu ruim 210.000 euro moet terugbetalen aan de sociale dienst.

Het drijven van handel via Marktplaats is niet verboden maar mensen met een uitkering die handel drijven via Marktplaats moeten de inkomsten wel opgeven bij de sociale dienst en ook een boekhouding bijhouden van hun verkopen via Marktplaats.

Niet alleen Marktplaats

Maar niet alleen handel via Marktplaats, ook de inkomsten van handelen op vlooien- en rommelmarkten moet worden opgegeven aan de sociale dienst..

Ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u met werken geld bijverdienen? En wilt u weten hoeveel u mag bijverdienen naast uw uitkering ? Informeer dan bij de gemeente of u in aanmerking komt voor de vrijlatingsregeling. Volgens de vrijlatingsregeling mag u de eerste zes maanden dat u een bijstandsuitkering ontvangt, met werken geld bijverdienen, zonder dat uw bijverdienen geheel op uw uitkering worden gekort.

Er is wel een maximum van € 199,00 netto per maand dat u mag bijverdienen naast uw bijstandsuitkering. De vrijlatingsregeling geldt alleen in de maanden waarin u inkomsten uit werk heeft.

Reageren via facebook