3.6 C
Medemblik
18 januari 2021 00:11
Medemblik Actueel.

Transferium krijgt geld van het ministerie van VWS

WESTFRIESLAND – Aan de problemen bij Parlan Transferium in Heerhugowaard lijkt een einde te zijn gekomen. In het Transferium worden jongeren opgevangen die door ernstige psychische klachten niet thuis kunnen wonen.

Eind 2018 besloten de 18 samenwerkende gemeenten in Noord-Holland om het contract met Parlan niet te verlengen maar met Horizon Jeugdzorg in zee te gaan. Parlan was het niet eens met dit besluit en besloot dit aan te vechten bij de rechtbank. Deze besloot om de gemeenten gelijk te geven waarna de toekomst van het Transferium somber uit kwam te zien.

Na de uitspraak besloten de 18 gemeenten dat zij in overleg met Parlan zouden gaan kijken naar een oplossing om het Transferium toch open te kunnen houden. De jongeren die al in het Transferium verbleven mochten daar ook gewoon blijven en hoefden niet te verhuizen naar de nieuwe locatie in Castricum waar Horizon Jeugdzorg een nieuwe instelling opende.

Na intensief overleg tussen de 18 gemeenten en Parlan werd begin 2019 besloten om Parlan een éénmalige overbruggingskrediet  te verstrekken om de cliënten die in het Transferium verbleven daar te kunnen laten wonen om hun traject af te maken.

Ondertussen bleek ook de rechter zich te mengen in de problemen tussen Horizon Jeugdzorg en Parlan Transferium, zo werd op last van de rechter een cliënt van Horizon jeugdzorg in het Transferium geplaatst omdat deze vond dat de zorg bij Horizon Jeugdzorg niet op orde was.

Ministerie springt bij

Nu is bekend geworden dat het Ministerie van VWS, waar Jeugdzorg onder valt, heeft besloten de continuïteit van Parlan Transferium te waarborgen door financieel bij te springen. Ook zal Parlan acties gaan ondernemen om de zorgcontinuïteit ook in de toekomst voor het Transferium te waarborgen. Met de afspraken die deze maand zijn bekrachtigd heeft Parlan een tijdelijke lening van 1,2 miljoen ontvangen om de tijdelijke extra kosten te dragen. De lening wordt in 2020 terugbetaald.

Tevens is besloten dat tenminste vijf jeugdhulpregio’s – te weten Kop van Noord-Holland, WestFriesland, Alkmaar, IJmond en Zuid-Kennemerland – gaan samenwerken om de zorgcontinuïteit van de specialistische jeugdhulp in het zorglandschap van Noord-Holland voor de lange termijn te organiseren en te borgen. Hiervoor wordt een masterplan opgesteld. Dit masterplan wordt uiterlijk 31 december 2021 geïmplementeerd. Dat vraagt naast de betrokkenheid van gemeenten ook betrokkenheid van jeugdhulpaanbieders in de regio’s en betrokkenheid van andere jeugdhulpregio’s in Noord-Holland. Het ondersteuningsteam ‘Zorg voor de jeugd’ van het Ministerie van VWS ondersteunt hierbij.

[signoff]

Reageren via facebook