Provincie maakt extra geld vrij voor groene vrijwilligers

REGIO – Voor groene vrijwilligers komt de komende 4 jaar € 400.000 extra beschikbaar. Daardoor kan jaarlijks in totaal € 708.000 naar het belangrijke werk dat deze vrijwilligers leveren aan het onderhouden van het landschap en de natuur in de provincie Noord-Holland.

Met de verhoging van de subsidie in het programma Betrekken bij Groen krijgen meer inwoners van Noord-Holland de kans om actief bij te dragen aan natuur. Dat kan onder andere door groene bewonersinitiatieven. Een voorbeeld daarvan is de buurtgroep Risdam Noord Groen uit Hoorn. Zij zetten zich in voor een betere kwaliteit en biodiversiteit van zowel gemeentegroen als privétuinen, onder andere door het organiseren van plantacties.

Met Betrekken bij groen groeit het draagvlak voor natuur, het behoud en de versterking van biodiversiteit en de toegankelijkheid van een gezonde en groene leefomgeving. De provincie werkt in dit programma samen met terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en met IVN natuureducatie.

Zonder de hulp van de groene vrijwilligers zouden veel van de natuurgebieden en landschappen in onze provincie er niet zo mooi bij liggen,” vertelt gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap). “En ze doen nog veel meer: hun kennis delen met bezoekers van de gebieden, ze spannen zich in om dieren en platen te beschermen en leveren gegevens aan voor wetenschappelijk onderzoek. Kortom: zij zijn de vertellers, herstellers en tellers.

Evaluatie

Betrekken bij Groen is geëvalueerd door de onafhankelijke onderzoeksafdeling van de provincie. Daaruit kwam naar voren dat de samenwerking tussen de provincie, de terreinbeherende organisaties en IVN bijdraagt aan een meer samenhangende, efficiëntere aanpak van de ondersteuning van groene vrijwilligers. De subsidie vormt de belangrijkste voorwaarde voor de betrokken organisaties om de ondersteunende activiteiten voor vrijwilligers op dit niveau te kunnen uitvoeren.

[signoff]

Reageren via facebook