Medemblik Actueel.

www.freepix4all.com

Bewoners Molenweg Andijk blij met optreden gemeente tegen imker

ANDIJK – Het speelt al een paar jaar, de ruzie tussen een imker tegenover de Molenweg 27 Andijk en omwonenden die veel overlast hebben van de 50 bijenkasten van de imker.

Op de grond waar de bijenkasten staan was voorheen een volkstuin waarvan door de gemeente Medemblik richting de huurders van de volkstuinen is opgezegd. De imker heeft hierop zich het terrein toegeëigend en dit is in strijd met het bestemmingsplan.

Bewoners van 13 adressen aan de Molenweg hebben begin februari de gemeente verzocht om te handhaven vanwege de grote overlast die de 50 bijenkasten veroorzaken, maar deze werden allemaal afgewezen waarna de indieners van de klachten zich wenden tot de commissie voor bezwaarschriften.

De commissie kwam tot de conclusie dat het onderzoek dat is verricht door de gemeente niet in orde was, iets wat zou kunnen worden hersteld maar de commissie kwam ook tot de conclusie dat de bijenhouderij een bedrijfsmatige omvang heeft gekregen wat op deze locatie niet is toegestaan.

Omdat betrokkene de betreffende grond huurt van de gemeente en dit gebruik in strijd is met het bestemmingsplan, ligt het ook in de rede dat de huurovereenkomst te zijner tijd wordt beëindigd.

Consequenties

Bij de vaststelling van de kaderstellende notitie voor woningbouw aan de Molenweg te Andijk is in de gemeenteraad op 8 oktober 2015 een amendement aangenomen. Dit amendement heeft de strekking dat het niet wenselijk is dat de ter plaatse aanwezige (volgens het amendement kleinschalige) bijenhouderij de huur wordt opgezegd als de overlast van het houden van bijen voor de nieuw te bouwen woningen niet kan worden tegengaan door de groenstrook (overwogen zou dan kunnen worden schermen te plaatsen).
Naar aanleiding van het handhavingsverzoek blijkt dat veel meer (en ook andere) omwonenden overlast ondervinden van het houden van de bijen en dat het (bedrijfsmatig) houden van bijen niet past in het bestemmingsplan. In die situatie heeft de gemeente een beginselplicht om te handhaven.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook