Medemblik Actueel.

Medemblik werkt achterstand wachtlijst Wmo in rap tempo weg, maar het is nog niet voldoende

MEDEMBLIK – Stonden er 3 maanden geleden nog ruim 200 mensen op de wachtlijst bij de afdeling Wmo, dit is nu gedaald naar een kleine 80, maar wethouder Dirk Kuipers is pas blij als de hele wachtlijst is weggewerkt en iedereen binnen de wettelijke termijn van 8 weken is geholpen.

Kuipers wil actie ondernemen om uit te vinden hoe het mogelijk is geweest dat de wachtlijst zo hoog heeft kunnen oplopen en daar op anticiperen door daar waar nodig is maatregelen te nemen. De gemeente Medemblik heeft om de wachtlijst weg te werken extra personeel ingehuurd die de grootste achterstand moeten wegwerken.

Grote tekorten Wmo

Sinds de overgang van de Wmo/Jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten en de bezuinigingen die het kabinet daarop doorvoerde omdat ‘de gemeenten toch dichterbij de mensen staan’ is de Wmo en dan vooral de jeugdzorg het stiefkindje van de gemeenten.

Voor de camera van Medemblik Actueel vertelde de wethouder in een eerder interview al eens dat het kabinet nu eindelijk eens met een structurele oplossing moet komen. “De gemeente signaleren veel eerder dan voorheen de problemen bij jongeren waardoor de kosten veel hoger zijn dan gedacht.” volgens de wethouder.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook