Medemblik verruimd subsidie aardgasvrije woning

MEDEMBLIK – Medemblikkers maken de stap naar het verduurzamen van hun woning. Dat betekent dat zij niet alleen kiezen voor groene stroom, maar ook voor ‘groene warmte’. Bij dat laatste kan de vernieuwde subsidieregeling aardgasvrije woning van de gemeente een extra steuntje in de rug zijn.

Een duurzame woning heeft de toekomst. Zonnepanelen worden een normaal onderdeel van het straatbeeld en we oriënteren ons steeds meer op goede isolatiemogelijkheden en energiebesparing. In het verlengde hiervan ligt het aardgasvrij maken van onze woning.

Meer vrijheid

In 2019 hebben we de subsidie aardgasvrije woning geïntroduceerd. Toen had deze subsidie alleen betrekking op het realiseren van laagtemperatuur verwarming. Nu vallen veel meer duurzame warmteoplossingen onder de regeling. We willen woningeigenaren meer ruimte geven om zelf te bepalen hoe zij aardgasloos worden”, vertelt Leontien Draper, Programmamedewerker Duurzaamheid bij de gemeente Medemblik. Per woning is een maximaal bedrag van € 4.000,- beschikbaar. In totaal is voor de regeling in 2020 € 70.000,- vrijgemaakt.

Altijd goed

Nieuw is ook dat VvE’s (Verenigingen van Eigenaren) gebruik kunnen maken van de subsidieregeling om collectief hun wooncomplex van het gas af te halen. Leontien: “Onze samenleving wordt de komende jaren steeds groener. Je kunt je alvast voorbereiden op wat komen gaat door je woning te verduurzamen. Dat heeft een positieve impact op het milieu én je energierekening. Aardgasvrij worden hoort wat mij betreft bij de duurzame maatregelen die altijd goed zijn.”

Kijk voor meer informatie (en het aanvraagformulier) over de subsidie Aardgasvrije Woning op www.medemblik.nl/duurzaam en vervolgens onder ‘inwoners’ en ‘subsidies’.

Reageren via facebook