Veel mis bij kermissen Wognum en Nibbixwoud

MEDEMBLIK – In 2017 werden door de gemeente Medemblik diverse organisatoren van evenementen tijdens de kermissen in de gemeente Medemblik al op de vingers getikt en kregen ook een waarschuwing dat ze hun leven moesten verbeteren.

In 2018 waren er toch weer diverse overtredingen en die vonden vooral plaats in Wognum en Nibbixwoud waarbij Nibbixwoud de kroon spande.

Uit controles kwam naar voren dat:

  1. Organiseren van een evenement zonder vergunning
  2. Het verlaten van het evenemententerrein met (alcoholhoudende) dranken.
  3. Geen (gecertificeerde) beveiliger aanwezig.
  4. Lozen van mobiele sanitaire voorzieningen op de openbare weg / riool.
  5. Meer personen aanwezig op het evenemententerrein dan aangevraagd in de evenementenvergunning.
  6. Geen adequate controle op schenken van alcohol onder de 18 jaar.
  7. Niet houden aan eindtijd van evenementenvergunning.

Burgemeester Frank Streng laat weten dat de organisatoren die de regels hebben overtreden een brief van het college gaan ontvangen met uitleg over de constateringen en de gevolgen. Zo moeten de organisatoren voor 2020 een verbeterplan inleveren die dan als basis gaat dienen voor gezamenlijk overleg voor de vergunning voor een kermisevent in 2020.

De gemeente heeft niet bij de mensen thuis waar de kermisborrel werd gevierd gecontrolleerd omdat dit veelal thuis in de tuin of schuur plaatsvind met minder dan 74 personen, voor dit soort activiteiten is dan geen vergunning nodig. Er zijn ook geen  meldingen van overlast tijdens de kermisborrel binnengekomen bij de gemeente Medemblik.

In 2018 raakte in Wervershoof 1 organisator de vergunning kwijt en moesten 2 anderen op het matje komen en beterschap beloven. Deze organisatoren krijgen dit jaar extra controle om te kijken of zij zich nu wel aan de vergunning houden.

[signoff]

Reageren via facebook