Jongeren Abbekerk willen zelf betaalbare woningen realiseren

ABBEKERK – Een groep jongeren is op zoek naar betaalbare woningen in Abbekerk, omdat zij graag in hun dorp willen blijven wonen. Zij gaan onderzoeken of ze samen betaalbare woningen kunnen realiseren, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid bij de bouw.

Met de jongeren in Abbekerk kijkt de gemeente Medemblik of dit op de huidige ijsbaan gerealiseerd kan worden. Met de beoogde ontwikkelaar worden verkennende gesprekken gevoerd om te kijken of het mogelijk is om casco’s te bouwen die in verschillende afbouwstadia opgeleverd kunnen worden. Dit idee is nog in een pril stadium en moet nog verder uitgewerkt en besproken worden met omwonenden en andere betrokkenen.

De gemeente staat positief tegenover het initiatief van de groep jongeren en willen dit idee graag mogelijk maken in het bestemmingsplan dat zij gaan maken voor de woningbouw op de gemeentezwerf-ijsbaan.

[signoff]

Reageren via facebook