Urgentie aanvragen huurwoning, welke regels gelden er.

MEDEMBLIK – Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning.

Voorwaarden aanvragen urgentie

 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland.
 • U woont minimaal één jaar in Westfriesland.
 • Uw inkomen is lager dan € 42.436 (prijspeil 2019).
 • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door:
  • medische redenen ((bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen of mantelzorgbehoefte)
  • sociale problemen (bijvoorbeeld huiselijk geweld)
  • relationele reden (bijvoorbeeld een echtscheiding)
  • financiële omstandigheden (bijvoorbeeld werkloosheid)

Kosten

De aanvraag kost € 52,96 (prijspeil 2019).

Een aanvraag indienen

Een aanvraag voor urgentie indienen kan met behulp van dit online formulier.

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit drie gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen twee weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Wat houdt urgentie krijgen in?

U krijgt één woning toegewezen in uw huidige woonplaats. Als u deze niet accepteert vervalt de urgentie. Het kan zijn dat u om bepaalde redenen in een andere plaats wilt wonen. Dit moet onderbouwd worden door een sociaal of medisch deskundige. Dit geeft u door via het aanvraagformulier.

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Yvonne Roos-Bakker, telefoonnummer (0229) 25 22 00 of per e-mail wonen@hoorn.nl.

Meest gestelde vragen

 1. Als ik urgentie heb gekregen, wat moet ik dan doen?
  U krijgt één woning toegewezen in uw huidige woonplaats. Als u deze niet accepteert vervalt de urgentie.
 2. Mag ik een woning weigeren?
  Nee, als u urgentie heeft, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.
 3. Ik woon in Breda, maar mijn ouders en tante wonen hier. Kan ik dan urgentie aanvragen?
  Nee, u woont nu niet in Westfriesland en kunt dus geen urgentie aanvragen.
 4. Als ik urgentie krijg, krijg ik dan het geld voor de aanvraag terug?
  Nee, u krijgt geen geld terug.
 5. Ik sta 6 jaar of langer ingeschreven als woningzoekende. Kan ik nog urgentie aanvragen?
  Ja, dat kan.

[signoff]

Reageren via facebook