Medemblik Actueel.

Overzichtskaart aantal inbraken gemeente Medemblik

Aanpak woninginbraken hoogste prioriteit Medemblik

MEDEMBLIK – In het veiligheidsbeleid 2019-2022 zal het terugbrengen van het aantal woninginbraken prioriteit nummer 1 gaan worden. De beleidsmatigefocus ligt op het voorkomen van een inbraak en de rol van onze inwoners (preventie), op het verhogen  van de pakkans (repressie) en op voorlichting naar onze inwoners (bewustwording). Samen met partnerorganisatie zoals politie, woningbouwverenigingen wordt deze integrale aanpak opgesteld.

Een woninginbraak heeft een zeer grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van inwoners. Veel mensen zien na een inbraak hun spullen nooit meer terug. De impact op deze mensen en hun directe omgeving (buren) is groot. Mensen blijven na een inbraak vaak achter met sterke gevoelens van onveiligheid en onmacht.

Het college heeft de afgelopen twee jaar voornamelijk ingezet op voorlichting en het stimuleren van buurtpreventie. We zijn ook trots op het resultaat van circa 80 WhatsApp buurtpreventie initiatieven in onze dorpskernen. Het zijn namelijk allemaal betrokken inwoners die een bijdrage leveren aan het vergroten van hun veilige leefomgeving. Deze vergrote alertheid heeft mede geresulteerd in een daling van het totaal aantal inbraken. In 2017 zijn er 99 aangiftes gedaan bij de Politie. In 2015 was dit nog 143 maal.

In het overzicht(klik op de foto bovenaan het verhaal) woninginbraken 2017 kunt u zien dat de inbraken hoofdzakelijk plaatsvinden in de dorpskernen aan de rijksweg A7. Het open landelijke karakter en de ligging van deze dorpskernen maakt het voor criminelen extra interessant. In de beleidsaanpak worden hiervoor ook specifiek (aanvullende) maatregelen geformuleerd. Dit geldt ook voor inbraken in supermarkten en andere winkels.

Consequenties

De extra inzet op de aanpak van woninginbraken door gemeenten, politie en woningbouwverenigingen geeft geen garantie voor het verder verminderen van het aantal inbraken in de gemeente. De inwoners vormen namelijk de voorhoede bij de aanpak. Inwoners zijn verantwoordelijk voor het nemen van preventieve maatregelen om de kans op een inbraak te verkleinen, zoals het zorgvuldig afsluiten van de woning en de woning voorzien van goed hang- en sluitwerk en verlichting. De gemeente Medemblik kan wel de inwoners stimuleren deze voorzieningen te treffen.

Communicatie

Communicatie is een belangrijk preventief middel dat de gemeente Medemblik gebruikt in de aanpak woninginbraken. Informeren van de inwoners wat ze zelf kunnen doen om inbraken te voorkomen is een continu proces. Om de inwoners te bereiken gebruikt de gemeente Medemblik ‘social media’, ‘lokale (dorps)kranten’ en de ‘WhatsApp buurtpreventie groepen’.

Reageren via facebook