GemeenteBelangen wil levensloopbestendige woningen in Medemblik

MEDEMBLIK – GemeenteBelangen wil dat de gemeente Medemblik gaat onderzoeken of er binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Medemblik ruimte is om zogenaamde ‘levensloopbestendige woningen’ te laten bouwen. Levensloopbestendige woningen die zo zijn gebouwd dat bewoners erin kunnen blijven wonen ook als hun levensomstandigheden veranderen. Vooral de oudere generatie doet aanvragen voor dit soort woningen. 

Roelandt Paarlberg(GB), ,,Maar wat voor de oudere generatie geldt, kan juist ook van toepassing zijn op starters. Dit heet dan Levensloopbestendige Starterswoningen. Ook dit zijn woningen die veranderen als de omstandigheden van de starters veranderen. Over het algemeen is het modulaire bouw, woonkamer keuken – natte cel – 1 slaapkamer, welke later uitgebreid kan worden. Op deze manier is mogelijk door te groeien. Starters beginnen met een minimale hypotheek, kopen grond tegen een sociale grondprijs etc., met andere woorden er is een minimale investering nodig. Binnen de gemeente Medemblik lijken hiervoor mogelijkheden te bestaan, immers het gaat ook om een innovatieproject en werkgelegenheid. Het doel is natuurlijk jongeren (starters) aan een woning te helpen!

Paarlberg wil van het college weten of zij op de hoogte zijn van dit soort Levensloopbestendige Starterswoningen en of de gemeente Medemblik genegen is om voor deze manier van woningbouw bouwgrond beschikbaar te stellen.

Maar ook wil Paarlberg dat het college dit laat opnemen op de agenda van het Pact van Westfriesland om het zo West-friesland breed bespreekbaar te kunnen maken. Maar ook wil Paarlberg dat de gemeente onderzoek gaat doen naar andere woonvormen als Tiny Housing en welke mogelijkheid er binnen de gemeente Medemblik voor dit soort woningen zijn.

Het liefst ziet Roelandt Paarlberg dat de gemeente beiden gaat combineren.

[signoff]

Reageren via facebook