Column Luiten Plekker ‘Afval stinkt, maar geld niet!’

Ieder jaar betaalt u een flink bedrag voor het ophalen van huisvuil. Als u alleen woont is dat 295,- per jaar en anders is dat 392,-. De regering verhoogt de komende jaren de belasting op het verwerken van afval. Het is dus een uitdaging voor de gemeente Medemblik om de tarieven binnen de perken te houden!

Dat proberen we op twee manieren te doen.

Ten eerste heeft de gemeente Medemblik een contract met HVC, die voor ons het huisvuil ophaalt. We zijn volop in onderhandeling om het tarief naar beneden te krijgen. U heeft daar een belangrijke rol in gespeeld de afgelopen jaren. Door het afval thuis steeds beter te scheiden, kan de HVC het afval efficiënter ophalen. Dat bespaart!

Ten tweede moeten we zeker doorgaan met het beter scheiden van het afval. Tijdens een informatiebijeenkomst op 6 mei gaf de HVC aan dat de verdeling over de drie afvalbakken nog beter kan. In de grijze bak zit nog steeds veel ‘verkeerd’ afval, zoals plastic, glas en etensresten (dat laatste mag in de groene bak)!

Een grote besparing kan DIFTAR worden. Dat zijn verschillende tarieven en hangt samen met hoeveel afval u aanbiedt. Hoe minder HVC met vrachtwagens rijdt en hoe minder afval u produceert, hoe goedkoper het wordt. Wat mij betreft wordt het niet dat er bij de afvalbak een weegschaal komt te staan, maar gekeken wordt hoe vaak de afvalbak geleegd moet worden. U heeft dat dus zelf in de hand.

Dit vraagt natuurlijk wel wat van alle betrokkenen. Vandaar de gemeente, de HVC en raadsleden graag met u en de kernraden in gesprek gaan!

Vandaar: afval stinkt, maar geld niet!

Luiten Plekker

Raadslid Medemblik

Reageren via facebook