Column Eugeen Hoekstra: “Provincie zet landsadvocaat in tegen Hollands Kroon”

Juridische experts zeggen tegen de Telegraaf dat niet de gemeente, maar de provincie beslist over de vergunningen voor projecten als de bouw van de datacenters. De provincie Noord-Holland laat weten dat de landsadvocaat is ingeschakeld om de gang van zaken in Hollands Kroon te onderzoeken. Mogelijk blijkt daaruit dat de gemeente alsnog moet worden gecorrigeerd.

De commissie MER, die milieueffectrapportages beoordeelt, bevestigt dat de commissie recent nooit stukken uit Hollands Kroon heeft ontvangen. Bij andere datacentra in Nederland is zij wel betrokken. Een woordvoerder van GL-gedeputeerde Stigter (Milieu) laat weten dat het provinciebestuur dinsdag bijeenkomt om de kwestie te bespreken.

Bestuurders in Hollands Kroon hebben waarschijnlijk beslissingen genomen over de komst van datacenters die helemaal niet binnen de bevoegdheid van de gemeente liggen. Dat schrijft De Telegraaf deze maandag op basis van documenten die journalisten hebben voorgelegd aan juridisch experts. Daaruit blijkt dat de gemeente meermaals waarschuwingen in de wind sloeg dat zij niet het bevoegd gezag is om vergunningen aan internationale techgiganten te verlenen.

Afgelopen jaar is er veel kritiek geweest op de komst van de datacenters in Nederland. De complexen verbruikten in 2019 bijna 3 procent van alle elektriciteit van het openbare net. Veel omwonenden vinden dat zeker de grote centers het landschap verpesten en te veel ruimte innemen.

Uit interne documenten die De Telegraaf bemachtigd heeft, komt nog een andere vrees naar voren. In die documenten staat dat ambtenaren het verbruik op vijf tot tien miljoen kuub drinkwater per jaar schatten. Boerenorganisatie LTO Noord vreest dat boeren, met hun gewassen en vee, straks bij droogte achteraan komen te staan als hier vooraf geen duidelijkheid is.

Ambtenaren van Hollands Kroon maakten in 2019 een inschatting van de waterbehoefte, maar stelden die een jaar later alweer bij. „De inschatting voor totaal watergebruik komt op 525 kuub water per uur, wat overeenkomt met 4,6 miljoen kuub per jaar”, stelde men in 2019. Al snel blijkt dat niet meer realistisch. „Ik kom met de toekomstige ontwikkelingen uit op 5 miljoen kuub per jaar. Maar zou goed zijn als we rekening houden met het dubbele”, schrijft een ambtenaar in januari 2020.

Gewaarschuwd werd dat koelwater mogelijk nog een ander mogelijk probleem veroorzaakt: verzilting en corrosie aan gemalen en pompen. Het lozen van het koelwater uit datacenters, dat na gebruik een hoge zoutconcentratie bevat, gebeurt op oppervlaktewater, het riool en via vrachtwagens naar waterzuiveringen. Vervolgens wordt het geloosd in de Waddenzee.

Om hoeveel water het nu gaat wil Hollands Kroon niet zeggen. Eveneens niet hoeveel wordt geloosd. „Dat is ruimtelijk niet relevant”, stelt een gemeentewoordvoerder. Zij wijst erop dat er ook watergerelateerde vergunningen zijn afgegeven en voldaan wordt aan voorwaarden. Bij het Hoogheemraadschap tast men eveneens in het duister. Zij wijzen naar de gemeente. „Wij hebben geen gegevens hoeveel water er geloosd wordt op de riolering.”

Volgens hoogleraar Chris Backes van de Universiteit Utrecht kan het ontbreken van een milieueffectrapportage grote gevolgen hebben voor de vijf datacentra die Hollands Kroon nog wil vergunnen. „Er kan een belanghebbende tegen dat besluit in beroep gaan en zeggen: dat besluit deugt niet, omdat er geen MER is geweest. Als de rechter daarin meegaat, wordt het besluit vernietigd.”

Eugeen Hoekstra

Via Mediapartner: Noordkop Centraal

Reageren via facebook