17.6 C
Medemblik
7 juli 2020 17:11
Medemblik Actueel.

Provincie keurt begroting 2019 Medemblik goed

MEDEMBLIK – De accountants van de Provincie Noord-Holland hebben de financiële positie van de gemeente Medemblik onder de loep genomen en komen tot de conclussie dat ondanks een paar puntjes de financiële positie van Medemblik in orde is.

De Provincie heeft gekeken naar o.a. de weerstandscapaciteit, het inzicht in de risico’s, de staat van het onderhoud van uw kapitaalgoederen, het grondbeleid, het begrotingsevenwicht, de meerjarenraming en aan dejaarrekening 2017.

De rekenmeesters van de Provincie hebben uit analyse de begroting 2019 en de daarbij behorende meerjarenraming getoetst op structureel en reëel evenwicht en geconstateerd dat deze begroting daar aan voldoet.  Wel wijzen de rekenmeesters op het structurele begrotingssaldo voor 2019, die is vrijwel nihil maar de meerjarenraming vertoond volgens de Provincie wel een bescheiden overschot.

Ook wat het weerstandsvermogen betreft zit Medemblik aan de goede kant van de streep en is de weerstandscapaciteit voldoende om risico’s af te dekken.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?