Jongeren trekken weg uit Westfriesland door nijpend tekort aan (betaalbare)woningen

MEDEMBLIK – Het is in Westfriesland een groot probleem aan het worden voor jongeren om betaalbare huur- en koopwoningen te vinden. Steeds vaker besluiten de jongeren om hun heil elders te zoeken waar nog wel tegen een redelijke prijs gewoond kan worden waardoor Westfriesland dreigt te gaan vergrijzen.

De politiek in Medemblik ziet dit probleem ook en wil nu dat de woningcorporaties en woonbedrijven in Westfriesland een ander systeem van woningen toewijzen gaat hanteren. Het huidige systeem speelt niet goed genoeg in op de flexibiliteit die nodig is om deze jongeren voor Westfriesland te behouden.

Elders wonen

Woningen bouwen is de oplossing alleen is er een groot ruimte gebrek aan plaatsen waar woningen kunnen worden gebouwd, Westfriesland bestaat voor een groot deel uit agrarische gronden en die mogen niet zomaar worden gebruikt voor woningbouw, daar gaat een lange procedure van plannen maken, en wetten aanpassen aan vooraf.

De jongeren zelf zullen ook moeten afstappen van het idee dat zij in hun eigen woonplaats een woning moeten hebben, vaak is dit niet mogelijk en zal deze groep jongeren genoegen moeten nemen in een andere kern in Westfriesland.

Met de nieuwe plannen hoopt de politiek in Medemblik dat jongeren met een economische en/of maatschappelijke binding met hun woonplaats , gemeente of de gehele regio Westfriesland kunnen worden behouden.

[signoff]

Reageren via facebook