11% kinderen Medemblik maakt kans op onderwijsachterstand

MEDEMBLIK – Het CBS heeft cijfers naar buitengebracht waaruit blijkt dat van de 4.440 kinderen in Medemblik maar liefst 11% kans maakt om met een achterstand in het onderwijs te maken te krijgen.  Landelijk stelt OCW voor 15 procent van de kinderen met het hoogste risico op onderwijsachterstand extra financiering beschikbaar.

De grootste groep kinderen die kans maakt op een onderwijsachterstand bevinden zich in de kern Medemblik zelf, van de 4.440 kinderen maken daar 910 (22%) kans op een onderwijsachterstand. Opperdoes volgt op de voet met 18% van de kinderen die een verhoogde kans hebben op onderwijsachterstand.

De kinderen in Wognum maken de minste kans op onderwijsachterstand, maar 6% zit daar in de gevarenzone.

Het ministerie van OCW zegt dat het belangrijk is dat gemeenten de wijken waar kinderen de grootste kans maken op een onderwijsachterstand zo goed mogelijk in beeld brengt, dit om de toegekende middelen zo doelgericht mogelijk te kunnen inzetten.

[signoff]

Reageren via facebook