Oosterhaven 52 Medemblik, een visserswoning anno 1681

MEDEMBLIK – Dijkhuis vermoedelijk gebouwd als visserswoning wordt voor het eerst vermeld in 1681. De schuine kavelvorm, die met één hoek op de dijk gericht is, verwijst naar de 17de-eeuwse stadsuitleg en de aanleg van de Oosterhaven. In de 19de eeuw is de kleine woning voorzien van een lijstgevel en in de 20ste eeuw aan de achtergevel van een aanbouw. Het woonhuis, gesitueerd aan de noordzijde van de Oosterhaven, op de hoek met de Chirurgijnsteeg, verkeert op hoofdvorm en detaillering van de gevel in deels gave staat. Tussen het pand en het buurpand rechts is een osendrop. Het hoekpand wordt door een bakstenen stoep belegd met oude, witte en grijze tegels van de straat gescheiden.

Exterieur

Op parallellogramvormig grondplan gebouwde kleine voormalige visserswoning onder schilddak gedekt met rode Hollandse pannen. De voorgevel wordt afgesloten door een uitkragende, geprofileerde kroonlijst. In alle dakvlakken zijn nieuwe, in historiserende stijl uitgevoerde, houten dakkapellen aangebracht. De linkerzijgevel wordt afgesloten door een uitkragende, nieuwe bakgoot. Het hoekpand wordt rechts door een osendrop gescheiden van het buurpand. Over de hele breedte van de gevel bevindt zich een met oude, witte en grijze tegels belegde bakstenen stoep met ijzeren kettingen tussen stoeppalen.

De gerende voorgevel (zuidkant) is opgetrokken uit een rode machinale baksteen in kruisverband. De rechts in de gevel geplaatste paneeldeur met vierruitsraam en drieruitsbovenlicht is vernieuwd en bevindt zich in een op originele wijze geprofileerd kozijn. Links van de voordeur bevinden zich twee niet-originele zesruitsschuiframen in op originele wijze geprofileerde kozijnen. Boven de ramen en de deur zijn strekse bogen gemetseld. De linkerzijgevel (westkant) is nieuw opgetrokken uit rode baksteen in halfsteensverband. In deze gevel bevindt zich een niet-origineel klein raam.

De rechterzijgevel (oostkant) grenst met een osendrop aan het buurpand en bestaat vermoedelijk nog uit de oude bakstenen waarmee het pand in de 17de eeuw is opgetrokken. De achtergevel (noordkant) is geheel vernieuwd en opgetrokken uit rode baksteen in halfsteensverband. Het niet-originele raam in deze gevel heeft een drieruitsbovenlicht. Links van dit raam is een buiten de bescherming vallende aanbouw.

De oorspronkelijke achtergevel (noordwestkant) is afgebroken toen het pand naar achteren werd uitgebouwd. Alleen in de kelder is nog een restant van de oude muur te zien.

Interieur

Het is niet bekend of er authentieke elementen bewaard gebleven zijn omdat het pand interieur niet geinspecteerd kon worden. Mogelijk zijn oude balken bewaard gebleven.

Waardering

Het pand is van architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als op hoofdvorm en detaillering van de voorgevel deels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in de kern vermoedelijk 17de-eeuws klein woonhuis.

Het object is van sociaalhistorische waarde als zeldzaam geworden voorbeeld van een kleine visserswoning en als zodanig een karakteristiek element uit de geschiedenis van het wonen en werken in de oude steden rond de voormalige Zuiderzee in het bijzonder in Medemblik.

Het pand is van historisch-stedenbouwkundig belang vanwege de schuine kavelvorm, die met één hoek op de dijk gericht is, en verwijst naar de 17de-eeuwse stadsuitleg en de aanleg van de Oosterhaven.

Het pand is van beeldondersteunend belang in samenhang met de omringende bebouwing

Tot her hierboven vermelde monument behoort de huidige verschijningsvorm en detaillering en materialen van de voorgevel inclusief de hoofdvorm van het pand bepaald door goothoogte, nokhoogte en dakvorm.

[signoff]

Reageren via facebook