13.1 C
Medemblik
21 mei 2020 06:57
Medemblik Actueel.

Burgemeester Frank Streng ziet met eigen ogen de in werkingzijnde hennepplantage

Drugspanden eerder gesloten door nieuw Damoclesbeleid

MEDEMBLIK – De burgemeester van Medemblik krijgt met het nieuwe Damoclesbeleid meer handvatten in handen om drugspanden eerder en langer te sluiten. Was het voorheen alleen mogelijk een drugspand te sluiten als er daadwerkelijk drugs was gevonden, nu is het al mogelijk als er is geconstateerd dat er voorbeleidingshandelingen voor het bereiden van of vervaardigen van soft- en harddrugs plaatsvind.

In de praktijk blijkt regelmatig dat politie of toezichthouders van de gemeente hennepkwekerijen aantreffen in opbouw of kwekerijen die gereed gemaakt worden voor een nieuwe oogst. Tot voorheen was het alleen mogelijk een woning te sluiten op basis van het Damoclesbeleid als in de woning of het lokaal een hoeveelheid softdrugs of harddrugs werd aangetroffen die de vastgestelde handelshoeveelheid  overschreed.

Het feit dat deze handelshoeveelheid ontbreekt doet geen afbreuk aan het feit dat de kwekerij of het drugslab is ingericht voor het vervaardigen van drugs en dat dit grote risico’s met zich mee brengt. Met de nieuwe wet en met deze beleidsregels heeft de burgemeester de mogelijkheid gekregen om over te gaan tot sluiting van een pand bij het constateren van voorbereidingshandelingen voor het bereiden of vervaardigen van soft- en harddrugs.

Bij een verkenning van de gemeenten in onze driehoek is gebleken dat de verschillende Damocles- beleidsstukken nagenoeg hetzelfde zijn. Er zijn nog enkele kleine verschillen, zoals het sluiten van panden in samenwerking met woningcorporaties en het gebruiken van een vaste begunstigingstermijn of in samenspraak afstemmen van de begunstigingstermijn met de overtreder. De wijziging van de Opiumwet en biedt de mogelijk om het beleid te wijzigen om deze kleine verschillen alsnog te harmoniseren.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook