Nieuwkomers aan het werk dankzij Hovenier John Koomen

WOGNUM – In januari van dit jaar hebben vier partijen, waaronder het WerkgeversServicepunt NHN, hun uiterste best gedaan om versneld een traject op te starten voor een groep nieuwkomers met als doel de deelnemers klaar te stomen voor een baan in de groene sector. Het hoogseizoen bij de hoveniers begint in april en dan komt deze bedrijfstak veel handen tekort. De negen deelnemers aan dit project hebben nu al een baan aangeboden gekregen. Initiatiefnemer is hovenier John Koomen uit Wognum, Westfriesland.

Negen mannen, afkomstig uit Eritrea, Somalië en Syrië, volgen drie maanden een intensief vakgericht programma. Elke week volgen de deelnemers twee dagen taaltraining bij het taalinstituut waar de meesten ook hun inburgeringscursus volgen of hebben gevolgd, krijgen zij één dag groentraining van een vakdocent en werken zij één dag onder leiding van een medewerker van John Koomen Tuinen op het hoveniersbedrijf. In april zijn de mannen voldoende taal- en werkvaardig om bij een hovenier te werken, uiteraard in teamverband met een ervaren collega. Met de inzet van het netwerk van GreenPort GroenStart, een arbeidsmarktinitiatief voor toeleiding naar de groene en agrarische sectoren van Noord-Holland Noord, is het een prachtproject geworden met optimaal rendement!

John Koomen neemt initiatief om nieuwkomers toekomstperspectief te bieden

Drie jaar geleden wilde John Koomen in contact komen met vluchtelingen om hen in een vreemd land toekomstperspectief te bieden. Als ondernemer zag hij mogelijkheden om de nieuwkomers snel en goed te laten integreren in de Nederlandse samenleving. Werk biedt mensen de kans om met Nederlanders om te gaan en zo de cultuur en de taal te leren. Met een baan lukt het ook beter om in te burgeren en een sociaal netwerk op te bouwen. Natuurlijk snijdt het mes aan twee kanten als de nieuwkomers inzetbaar zouden zijn in zijn bedrijf. Personeelsgebrek in het groeiseizoen ligt immers elk jaar opnieuw op de loer.

Bas van Velzen, adviseur Werkgeversdiensten bij het WSP, raakte geïnteresseerd in het plan en wilde meewerken. Er konden toen twee kleine groepen nieuwkomers worden gevormd. De deelnemers konden meedraaien in het hoveniersbedrijf John Koomen Tuinen. Twee deelnemers hebben nu een vast arbeidscontract bij John Koomen Tuinen. Tien mensen hebben twee seizoenen een betaalde baan gehad en zijn inmiddels elders werkzaam. De werkervaring die zij bij het hoveniersbedrijf hebben opgedaan, heeft hen gesterkt en zij hebben een kans gekregen om te integreren. De overige deelnemers maakten om verschillende redenen de keus om niet meer werkzaam te zijn in het groen, zoals interesse in een andere baan, in een vervolgopleiding of om gezondheidsredenen, bijvoorbeeld hooikoorts.

Integratieproject

Hoewel het veel inspanning en tijd kostte, wilden John Koomen en Bas van Velzen het initiatief verder uitwerken maar er was behoefte aan meer professionaliteit. Gebleken was dat gebrek aan taalvaardigheid bij de nieuwkomers het voor de begeleiding op de werkvloer erg lastig maakte. Het zou goed zijn als een groep nieuwkomers in de wintermaanden vakscholing en extra taallessen kon volgen. Martijn Grosmann van GreenPort GroenStart werd benaderd. Hij interesseerde de 18 gemeenten in zijn werkgebied voor het project, zorgde voor subsidie en ging een samenwerking aan met Fiolet Taaltrainingen, gespecialiseerd in taaltrainingen aan anderstaligen. Er werd een vakdocent van het Clusius College, de groenschool in Noord-Holland Noord, aangetrokken om de nieuwkomers een groentraining aan te bieden. In januari 2019 was het gehele project opgetuigd en begonnen de nieuwkomers aan hun toekomst in de groene sector.

Succesformule is samenwerken

Iedereen in deze samenwerking is enthousiast, in de eerste plaats de leergierige deelnemers die met veel plezier en overtuiging een vak leren én de collega’s bij het hoveniersbedrijf, cruciaal voor het slagen van het project. Uiteindelijk zijn het de medewerkers van het bedrijf die dagelijks samenwerken met de nieuwkomer dat veel inzet, geduld en begrip vereist.
Andere belangrijke succesfactoren zijn dat de docenten hun programma en lesstof op elkaar laten aansluiten en dat er veel tijd wordt besteed aan de spreekvaardigheid en aan het begrijpen van instructies. De sleutel tot succes is het praktijk- en mensgerichte onderwijs.

De samenwerkende partners bespreken met elkaar hoe zij eventuele knelpunten bij iedere deelnemer kunnen wegnemen. Het is belangrijk om een goede balans te vinden bij het ontzorgen van de deelnemer. Pamperen is uit den boze maar toch moeten ogenschijnlijk gewone dagelijkse dingen voor nieuwkomers geregeld worden, zoals vervoer naar het bedrijf, kinderoppas, plannen van afspraken met de huisarts en tandarts, dragen van werkkleding etc.
De uitkeringsinstantie dient de deelnemers te overtuigen dat zij niet bang hoeven te zijn om uit de veiligheid van een uitkering te stappen.

Doorgaan en meedoen

Als het aan initiatiefnemer John Koomen ligt, krijgt dit project een vervolg en niet alleen in Westfriesland. Hij gelooft in deze kleinschalige aanpak die naar zijn idee effectiever is dan de overheidsprogramma’s. John Koomen wil graag zijn ervaringen en kennis delen en initiatiefnemers in andere regio’s adviseren in het opzetten van een gelijksoortig project. Wel zijn regionale spelers op de arbeidsmarkt voor nieuwkomers nodig als partner want alleen lukt het niet. Ook pleit hij voor een compensatie van de loonlasten en van de begeleidingsuren die de werkgever in het project steekt. Hij deelt de missie van Monique Schoorl, directeur van Fiolet Taaltrainingen: nieuwkomers blij maken met taal want zonder taal geen werk!

Hoofdrolspelers van het GroenStart integratieproject in Westfriesland

Ondernemer John Koomen heeft een creatieve geest en een ruim hart. Zijn maatschappelijke betrokkenheid draagt hij uit in zijn bedrijf. Zijn medewerkster Marianne Laan leidt het project en voorkomt dat deelnemers uitvallen. Het verkrijgen van vertrouwen is noodzakelijk want alleen dan hoor je tijdig welke belemmeringen de nieuwkomers ervaren en welke zorgen zij hebben die het werken in de weg staan. Jos Grooteman is de praktijkbegeleider op de dag dat de nieuwkomers bij John Koomen Tuinen werken. Hij gaat met de mannen aan de slag en leert hen hoe je veilig werkt.

Bas van Velzen is werkzaam bij WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP). Dit is een samenwerkingsverband tussen onder andere WerkSaam Westfriesland en het UWV die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kosteloos helpen bij het zoeken naar een baan. Zeven Westfriese gemeenten zijn hierbij aangesloten. Bas van Velzen adviseert werkgevers bij allerlei arbeidsvraagstukken, ook over sociaal ondernemen. De vraag van ondernemer John Koomen paste in dit plaatje en was een grote uitdaging. Het project blijkt nu al succesvol te zijn. In april kan hij negen nieuwkomers aan een baan helpen.

Reageren via facebook