Medemblik Actueel.

Nu nog kantoorpand, straks grotendeels appartementen voor arbeidsmigranten.
Politiek

Piet Mosch: WFO-terrein kun je straks beter ‘Kreileroord B’ noemen

ZWAAGDIJK-OOST – Piet Mosch van GemeenteBelangen wond er tijdens de commissievergadering geen doekje om, de plannen van een tot nu toe nog onbekende projectontwikkelaar op om de Graanmarkt 3 in Zwaagdijk-Oost 112 arbeidsmigranten te gaan huisvesten krijgt niet de goedkeuring van GemeenteBelangen.

Het pand aan de Graanmarkt 3 staat vrijwel leeg, in het pand heeft een bedrijfsarts zijn praktijk maar verder staat het pand leeg. Bij de gemeente Medemblik is op 26 oktober 2018 een principeverzoek binnengekomen om in het pand woonruimte te creëren voor 112 arbeidsmigranten, het college van Medemblik staat welwillend tegenover dit verzoek.

Maar tegen deze conceptplannen is nu vanuit de politiek maar ook vanuit het bedrijfsleven en de dorpsraad zoveel weerstand gekomen dat het nog maar de vraag is of de gemeenteraad van Medemblik wil en kan instemmen met deze plannen.

Zo is de dorpsraad fel tegen de komst van de 112 arbeidsmigranten naar nog te verbouwen kantoorpand omdat volgens de Dorpsraad dit geen tijdelijke, lees max. 10 jaar,  maar permanente bewoning gaat worden en dat is tegen de regels die de gemeente zelf hanteert. De gemeente staat geen permanente bewoning op bedrijfsterreinen toe.

Maar ook vanuit de politie zijn er de nodige vragen over deze plannen. Zo wil Piet Morsch van GemeenteBelangen van het college weten wie het bedrijf achter deze plannen is, is het een projectontwikkelaar, is het een agrarisch bedrijf of een andere instelling als bv. een uitzendbureau.

De Dorpsraad is er van overtuigd dat het veel beter is om deze groep mensen bij de agrarische bedrijven zelf te huisvesten en niet centraal op 1 beperkte plek, wonen bij het bedrijf zelf zorgt voor een betere spreiding in de regio.  Het besluit van de gemeenteraad zal volgens de Dorpsraad leiden tot een precedentwerking voor andere eigenaren op WFO en dit staat weer haaks op het beleid dat de gemeente Medemblik voert om maximaal 2 grootschalige hiusvestigingen binnen één kern te realiseren.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook