Medemblik Actueel.

Nu nog kantoorpand, straks grotendeels appartementen voor arbeidsmigranten.

Kantoorpand Zwaagdijk-Oost straks woonplek voor 112 arbeidsmigranten

ZWAAGDIJK – Het pand aan de Graanmarkt 3 staat vrijwel leeg, in het pand heeft een bedrijfsarts zijn praktijk maar verder staat het pand leeg. Bij de gemeente Medemblik is op 26 oktober 2018 een principeverzoek binnengekomen om in het pand woonruimte te creëren voor 112 arbeidsmigranten, het college van Medemblik staat welwillend tegenover dit verzoek.

De huidige huurders heeft de huur opgezegd en gaat zich elders vestigen, de bedrijfarts is gevestigd op de beneden verdieping van het pand en is tegen komst van arbeidsmigranten in het kantoorpand, om zijn protest kracht bij te zetten heeft de arts zijn rechtsbijstand ingeschakeld.

Het college is van mening dat het plan en huisvesting geen belemmering oplevert voor de omliggende bedrijven en dat het bedrijventerrein niet tot de kern Zwaagdijk-Oost wordt gerekend. In elke kern in de gemeente Medemblik mogen maximaal 2 accomodaties met meer dan 50  plaatsen komen, Zwaagdijk-Oost heeft al 1 accomodatie met 62 bedden waardoor er in de kern zelf nog ruimte is voor 1 accomodatie van meer dan 50 bedden.

Veel vraagtekens en weerstand

Ondanks dat de gemeente Medemblik achterblijft in opvang van arbeidsmigranten en het streven is om arbeidsmigranten zo centraal mogelijk te huisvesten is er toch de nodige weerstand tegen de komst van arbeidsmigranten naar het kantoorpand. Zo is de dorpsraad fel tegen de komst van de 112 arbeidsmigranten naar nog te verbouwen kantoorpand omdat volgens de Dorpsraad dit geen tijdelijke, lees max. 10 jaar,  maar permanente bewoning gaat worden en dat is tegen de regels die de gemeente zelf hanteert. De gemeente staat geen permanente bewoning op bedrijfsterreinen toe.

Maar ook vanuit de politie zijn er de nodige vragen over deze plannen. Zo wil Piet Morsch van GemeenteBelangen van het college weten wie het bedrijf achter deze plannen is, is het een projectontwikkelaar, is het een agrarisch bedrijf of een andere instelling als bv. een uitzendbureau.

Cees Neefjes van PW2010 wil opheldering van het college over wat nu wordt verstaan onder ‘buitengebied’ omdat 4 maanden geleden RVS arbeidsmigranten Paul Jong nog gewoon Zwaagdijk-Oost was en nu ineens als Zwaagdijk-Oost en omliggend gebied wordt aangemerkt.

De commissie ruimte gaat aankomende donderdag vergaderen over het principeverzoek waarna de gemeenteraad het laatste woord hierover heeft.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

 

Reageren via facebook