Medemblik Actueel.

Medemblik

Ontwerp wijzigingsplan Dorpsstraat 45, Wervershoof

WERVERSHOOF – Het college besluit mee te werken aan een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan Dorpskernen III voor het perceel Dorpsstraat 45 in Wervershoof. Als er geen zienswijzen worden ingediend tijdens de inzagetermijn, stelt het college het plan ongewijzigd vast. De eigenaren hebben gevraagd om de aanduiding ‘karakteristiek’ te verwijderen.

Als deze aanduiding wordt verwijderd, is sloop mogelijk. Na de sloop wordt een nieuwe woning gebouwd. Die woning mag geen afbreuk doen aan het bestaande straat- en bebouwingsbeleid.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook