Medemblik breidt team handhaving & Veiligheid verder uit

MEDEMBLIK –  Om meer aandacht te geven aan onrechtmatig gebruik van bouwwerken en percelen die stijdig zijn het bestemmingsplan wil het college van Medemblik extra capaciteit gaan inzetten, dit na opdracht van de gemeenteraad van 31 januari 2019 waar in een motie werd opgeroepen om ‘uitbreiding capaciteit voor handhavingstaken’. Deze motie werd met 23 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 

In een brief aan de gemeenteraad laat het college weten dat met de extra capaciteit meer aandacht kan worden gegeven aan handhaving op monumenten en bouwwerken in beschermd dorps- en stadsgezicht en aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid en adresfraude.

Met de huidige bezettingsgraad komen de toezichthouders hier beperkt aan toe vanwege het hoge aantal omgevingsvergunningen en daaruit voortvloeiende werkzaamheden en het aantal (fixi)meldingen.

Door de handhavingscapaciteit (Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)) uit te breiden, kan er meer aandacht worden gegeven aan ad hoc zaken (bijvoorbeeld ernstige overlast), aan aanpak jeugdoverlast, aan vaarsurveillances en aan parkeeroverlast.

Op dit moment voldoet Medemblik net aan aan de handhavingscapaciteit waardoor de gemeente extra kwetsbaar is op de extra uit te voeren werkzaamheden. Als Medemblik alle werkzaamheden intensief wil uitvoeren dan is zijn er 5 fte’s extra nodig, 2x een BOA, 2x een BWT en 1 jurist. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om in 2019 het team Handhaving & Veiligheid uit te breiden met 1 BOA, 1 BWT’er en 1 jurist en in 2020 met nogmaals 1 BOA en 1 BWT’er.

Omdat door de uitbreiding met 3 fte’s in 2019 minder inhuur hoeft te worden gedaan kan met het geld dat daarop wordt bespaard deze uitbreiding worden gefinancierd

Het college wil in 2019 met de extra handhavers o.a:

  • Aanpak van parkeeronveilige situaties in de dorpskernen
  • Controles vooraf, tijdens en achteraf bij (grote) evenementen en horeca
  • BRandveilgheid en integrale controles objecten met kwetsbare gebruikers
  • Toezicht op het gebruik van de recreatieparken
  • Controles onrechtmatig gebruik van bouwwerken en percelen
  • Snellere juridische afhendeling van dossiers

Met de uitbreiding in 2020 erbij wil het college dan ook meer aandacht schenken aan:

  • Adresfraude
  • Inzet bij jeugdoverlast
  • Toezicht op monumenten en beschermd dorps- en stadsgezicht
  • Vaartoezicht in de zomermaanden

De gemeenteraad zal op donderdag 28 maart 2019 over het voorstel van het college gaan buigen.

[signoff]

 

Reageren via facebook