Dorpsraad Zwaagdijk-Oost tegen komst ‘Polenhotel’ Centrale Markt Zwaagdijk

ZWAAGDIJK-OOST – Een slechte keus vinden ze het bij de Dorpsraad Zwaagdijk-Oost, de komst van een ‘Polenhotel’ op het industrieterrein tegen over Hessing Groente in Zwaagdijk-Oost. Het probleem ligt vooral bij het wonen op een industrieterrein waardoor deze groep mensen buiten de samenleving zal worden geplaatst. 

Het voegt niets toe

De bewoners van het ‘Polenhotel’ zullen niet deelnemen aan de activiteiten binnen het dorp, ze zijn niet beschermd tegen overmatig industrielawaai of ander overlast volgens de Dorpsraad. De Dorpsraad hamert erop dat er nu een bestemming wordt gehanteerd die formeel juridisch geen belemmering zal vormen maar het is onwenselijk om mensen in enigerlei vorm langer dan enkele weken te huisvesten in een gebied dat blootgesteld staat aan een vorm van geluidsbelasting.

Beter huisvesten bij de bedrijven zelf

De Dorpsraad is er van overtuigd dat het veel beter is om deze groep mensen bij de agrarische bedrijven zelf te huisvesten en niet centraal op 1 beperkte plek, wonen bij het bedrijf zelf zorgt voor een betere spreiding in de regio.  Het besluit van de gemeenteraad zal volgens de Dorpsraad leiden tot een precedentwerking voor andere eigenaren op WFO en dit staat weer haaks op het beleid dat de gemeente Medemblik voert om maximaal 2 grootschalige hiusvestigingen binnen één kern te realiseren.

In de kern Zwaagdijk-Oost is al een grootschalige huisvesting aanwezig, in het voormalige café De Bak wonen nu arbeidsmigranten. De Dorpsraad zegt dat de kern Zwaagdijk-Oost onevenredig zwaar belast gaat worden, 40% van de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de gemeente Medemblik zal dan binnen de kern Zwaagdijk-Oost zijn.

Arbeidsmigranten zijn van grote economische waarde

Uit een onderzoek in opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) blijkt dat arbeidsmigranten van groot economisch belang zijn voor Nederland. Één op de 20 banen in Nederland wordt nu door een arbeidsmigrant ingevuld waarmee zij een substantiële bijdrage leveren aan de productie in Nederland en aan ons nationaal inkomen.

Het onderzoek laat verder zien dat arbeidsmigranten primair zorgen voor extra werkgelegenheid, productie en inkomen. Zonder de inzet van deze werknemers verwachten werkgevers dat ze hun productieproces moeten aanpassen, inperken of verplaatsen. ABU-directeur Jurriën Koops: “Dit geeft aan dat Nederland arbeidsmigranten hard nodig heeft. Zonder hen stagneert de economische groei, zowel nationaal als regionaal.

Toename aantal arbeidsmigranten

Vanaf 2021 zal door de krimpende beroepsbevolking in Nederland het aantal arbeidsmigranten alsmaar gaan toenemen. Volgens Koops zijn arbeidsmigranten simpelweg nodig om de beroepsbevolking op peil te houden. Maar om aantrekkelijk te blijven voor deze groep moet er wel een goede huisvesting aanwezig zijn.

[signoff]

 

 

Reageren via facebook