10.6 C
Medemblik
19 oktober 2020 18:22
Medemblik Actueel.

Bomen Abbekerkerbos worden gekapt

ABBEKERK – Een groot aantal bomen in het Abbekerker bos is in slechte staat. Dit komt door ziekte (essentaksterfte) en achterstallig onderhoud. Omdat deze bomen geen toekomst hebben worden ze gekapt in de eerste week van maart. Dit gebeurt voor uw veiligheid. In het najaar worden er weer nieuwe bomen geplant.

De voorbereidingen starten begin maart. Tijdens de werkzaamheden worden enkele paden afgesloten die door het bosgebied lopen. Dit is voor de veiligheid van de wandelaars. Bij de werkzaamheden houden we ons aan de Flora- en Faunawet. In deze wet staat hoe we om moeten gaan met de verschillende dier- en plantensoorten.

Wij vragen om uw begrip voor de overlast die door de werkzaamheden kan ontstaan.

Heeft u vragen of opmerkingen over het kappen van deze bomen? Stuur dan een e-mail naar  of neem telefonisch contact op met John Neefjes, via (0229) 85 60 00.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook