HVC start plaatsen ondergrondse containers binnenstad Medemblik

MEDEMBLIK – In week 10 start HVC met het plaatsen de ondergrondse containers. De plaatsing bestaat uit twee delen: het graven van een betonput en het plaatsen van de container. Na de plaatsing, wordt de bestrating rondom de container hersteld.

Tegelijk met het plaatsen van de ondergrondse container wordt daarbij ook de gfe-cocons geplaatst. De ondergrondse restafvalcontainers en de gfe-cocons worden eind maart in gebruik genomen. De gemeente is met ondernemers in gesprek over de mogelijkheden om bedrijfsafval ook ondergronds in te zamelen.

Consequenties

Tijdens het graven van de betonput en het plaatsen van de container kan het zijn dat omwonenden overlast ondervinden. Mogelijk is er tijdelijk een slechtere verkeersdoorstroming of parkeeroverlast. Tijdens de werkzaamheden zal goed met de inwoners gecommuniceerd worden over mogelijke overlast. De directe omwonenden worden hierover schriftelijk geïnformeerd.