Medemblik Actueel.

Algemeen Medemblik

Hoogheemraadschap betreurt dempen Molensloot in de Bennemeer

TWISK – In 2017 heeft het Hoogheemraadschap de Molensloot in de Bennemeer gedempt zonder daarbij te hebben gekeken naar de historische betekenis van het landschapelement. Het college van Medemblik is hierop in gesprek gegaan met het Hoogheemraadschap om dit soort uitwassen in de toekomst te voorkomen. 

In een reactie zegt het college: ,,Voor de afdeling beheer geldt dat bij de vergunningverlening altijd rekening gehouden wordt met de waterhuishouding van het betreffende gebied. Zo mag de waterafvoer en waterberging van een gebied nooit afnemen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Ook wordt er rekening gehouden met toekomstig ontwikkelingen. Bij het graven van watercompensatie wordt, voor zover mogelijk, altijd gekozen voor locaties die het watersysteem robuuster maken. Voor cultureel erfgoed is bij het HHNK (zowel bij de afdeling grondverkoop, als bij de afdeling beheer) weinig aandacht.

Door alle commotie na het dempen van de Molensloot, maar ook andere sloten elders in de regio is binnen het Waterschap meer aandacht gekomen voor cultureel erfgoed, zo werden er tijdens een symposium in 2018 verschillende casussen besproken en de mogelijkheid tot bescherming bekeken. Ondanks dat het Waterschap laat weten dat het werkt aan bewustwording biedt de bescherming van cultuurhistorisch erfgoed geen garantie voor de toekomst.

Bennemeer

De polder Bennemeer is gelegen tussen Abbekerk, Broerdijk en Twisk in. De polder heeft een bijna ronde omsloting die overgehouden is van de inpoldering in de 17e eeuw. De polder wordt ook wel aangeduid als Polder Bennemeer of Polder de Bennemeer.

De buurtschap valt formeel onder het dorp Twisk. Vanuit Twisk begint de buurtschap als men na de Dorpsstraat overgaat in de Gangwerf die zelf overgaat in de Bennemeerweg. Soms wordt een deel van Gangwerf bij de buurtschap gerekend maar meestal juist bij Twisk. Tot in de 19e eeuw was Bennemeer een zelfstandig gehucht dat wel onder Twisk viel, later zou het meer onderdeel worden van het lintdorp en verwerd het tot een buurtschap.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook