Medemblik gaat nauwer samenwerken met Stichting leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur

MEDEMBLIK – Sinds 2017 krijgt de gemeente Medemblik geld van het Rijk voor de bestrijding van kinderarmoede. Het college stuurt informatie naar de raad waarin staat wat er met dat geld is gedaan. Zo is de gemeente intensiever gaan samenwerken met Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

In het project ‘Aanpak kinderarmoede’ heeft de gemeente samen met Mee/De Wering gesproken met alle scholen. Daarnaast heeft de gemeente ingezet op het bereiken van meer mensen die het nodig hebben, bijvoorbeeld door een folder die op alle scholen is verspreid. Met ingang van januari 2019 zijn de kindregelingen uitgebreid.

De decemberactie – waarbij ouders per kind een extraatje konden aanvragen – was een groot succes. Er zijn 481 kinderen bereikt, naar schatting ongeveer 80% van de doelgroep.

[signoff]

Reageren via facebook