20.7 C
Medemblik
22 mei 2020 00:44
Medemblik Actueel.

Foto aangeleverd
Foto aangeleverd

Btw-vrijstelling sport per 2019 uitgebreid

MEDEMBLIK – Diensten van sportorganisaties en sportclubs zijn vaak vrijgesteld van btw. Per 2019 is deze vrijstelling uitgebreid. Zo zijn de verhuur van sportaccommodaties en het laten sporten van niet-leden voortaan ook vrijgesteld. Voorwaarde is dat er geen winstoogmerk is. 

Compensatie voor instellingen en gemeenten

Met de verruiming van de btw-sportvrijstelling vallen meer diensten onder de vrijstelling, maar vervalt ook het recht op vooraftrek van btw. Daarom is er voor gemeenten en sportinstellingen een financiële compensatie van € 241 miljoen (gegevens 2019) beschikbaar. Voor gemeenten betreft dit de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK). Voor sportinstellingen gaat het om de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA).

Deadline aanvragen 2019

Gemeenten (inclusief hun niet-winst beogende verzelfstandigde sportbedrijven en exploitanten van gemeentelijk vastgoed) moeten hun aanvragen 2019 voor 1 mei online indienen bij VWS (via DUS-I). DUS-I en de Vereniging Sport en Gemeenten hebben hen reeds ingelicht over de details.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook