Medemblik Actueel.

Bedrijven

Microsoft trekt de knip en doneert 200.000 euro (onderwijs)projecten Medemblik en Hollands Kroon

MIDDENMEER – Microsoft zegt verheugd te zijn door te melden dat zij een bedrag van 200.000 euro willen gaan doneren aan (onderwijs)projecten in de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik. Microsoft doet dit in elke gemeente waar zij een datacenter bouwen en is een onderdeel om zo de de banden aan te trekken met de lokale bevolking en een sociale, economsiche en duurzame samenleving te creeëren.

Microsoft financieert drie soorten projecten:

 •  Recreatieve programma’s voor jongeren of ouderen, of andere activiteiten die mensen helpen zich verbonden te voelen met de gemeenschap.
 • Onderwijsprogramma’s voor elke leeftijdsgroep, met een speciale nadruk op digitale vaardigheden.
 • Projecten gericht op duurzaamheid en milieu.

Hiervoor heeft Microsoft een tweetal fondsen opgericht die speciaal voor non-profitorganisaties zijn:

 • Kleine gemeenschapsprojecten voor aanvragen van 4.000 tot 6.000 euro. Deze fondsen zijn gericht op het ondersteunen van kleine projecten die bijdragen aan de onmiddellijke behoeften van een gemeenschap.
 • Grote gemeenschapsprojecten voor aanvragen variërend van 25.000 tot 35.000 euro. Deze fondsen zijn gericht op het ondersteunen van grootschalige projecten die bijdragen aan maatschappelijke, economische of ecologische resultaten van een gemeenschap.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor steun:

 • Gericht zijn op behoeften die prioriteit hebben in een gemeenschap;
 • Gemarginaliseerde groepen of mensen bedienen die onvoldoende steun van de overheid of andere partijen ontvangen;
 • De samenwerking tussen verschillende maatschappelijke groepen promoten;
 • Doelgroepen de kans geven om een project vorm te geven of te implementeren;
 • Impact hebben op sociaal, ecologisch en economisch gebied – tenminste twee van de drie – (zoals een project dat jongeren leert om leeftijdsgenoten te begeleiden bij het meten van de waterkwaliteit van afvloeiing van landbouwproducten een sociale en ecologische impact hebben);
 • Gebruikmaken van meer fondsen;
 • Een realistisch plan hebben om hun beoogde resultaten te behalen, en de potentie hebben om op de lange termijn een impact te hebben.

Bent u een non-profitorganisatie? U komt in aanmerking voor financiering als u:

 • Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een instelling voor Sociaal Welzijn (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI) bent;
 • Een stichting of vereniging bent die activiteiten organiseert in het belang van de gemeenschap;
 • Een kerk of andere religieuze organisatie bent (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen);
 • Aan de eisen van Microsoft’s Nonprofit Program Eligibility voldoet.

Aanvraagproces

Stuur vóór 26 oktober 2018 (17.00 uur) een voorstel van maximaal 400 woorden naar dcabnl@microsoft.com.
Uw voorstel moet de volgende punten bevatten:

 • Beschrijf het nut en de belangrijkste doelen van uw organisatie
 • Beschrijf het nut en de belangrijkste doelen van uw project
 • Vermeld het totale budget voor het project, op welk fonds u aanspraak wilt doen (een klein of groot gemeenschapsproject) en het bedrag wat u van Microsoft vraagt. Als u financiering van andere partijen verwacht, vermeld dan de bron, het bedrag en de status van de financiering (in afwachting of bevestigd).
 • Zijn er ondervertegenwoordigde groepen die dit project bedient, en zo ja, hoe zijn ze hierbij betrokken? Hoeveel mensen worden direct en indirect door het project geholpen?
 • Gaat u voor dit project samenwerken met andere partners uit de gemeenschap, non-profitorganisaties of andere organisaties voor dit project? Zo ja, welke en hoe zullen zij deelnemen?
 • Hoe weet u of het project succesvol is? Hoe evalueert u het succes van uw project na deze financieringsperiode?

Begin november worden de aanvragen beoordeeld door vertegenwoordigers van Microsoft en leden van de  lokale gemeenschapsraad. Er wordt contact opgenomen met de finalisten en hen gevraagd om – indien nodig – aanvullende informatie te verstrekken die in overeenstemming is met het beleid inzake belangenconflicten, anticorruptie, antidiscriminatie en liefdadigheidsdonaties van Microsoft.

De uiteindelijke begunstigden worden eind november 2018 bekendgemaakt. Heeft u vragen? Neem dan contact op via dcabnl@microsoft.com

Reageer op dit onderwerp