Medemblik Actueel.

Medemblik

1.4 miljoen voor vernieuwbouw OBS De Kraaienboom in Benningbroek

BENNINGBROEK – OBS De Kraaienboom in Benningbroek is toe aan nieuwbouw of aan een grootschalige renovatie om zo de levensduur te verlengen.  Medemblik is als gemeente verplicht deze kosten op zich te nemen en in het in 2017 aangenomen Integraal Huisvesting Plan (IHP) heeft de gemeenteraad vastgesteld welke scholen in de periode 2018 tot 2027 nieuw gebouwd gaan worden of een levensduur verlengende renovatie krijgen.

Maar ook heeft de raad besloten dat lagere scholen van groot belang zijn om de leefbaarheid in de kleinere kernen op pijl te houden en heeft het college opdracht gegeven om met een bedrage te komen richting deze scholen. Het college heeft het voorstel met de kosten naar de gemeenteraad gestuurd, in dit voorstel krijgt OBS De Klaverwoid in Twisk een bedrag van € 205.000,- euro en OBS De Vijzel in Hauwert een bedrag van € 248.000,- om de scholen zo aan te passen dat ze kunnen blijven bestaan.

Het college zegt over deze investering: ,,De bijdragen aan de scholen in Twisk en Hauwert besteedt het schoolbestuur aan duurzaamheidsmaatregelen en aanpassingen van het binnenklimaat. Dit leidt tot betere leeromstandigheden en tot lagere gebouw gebonden exploitatielasten voor het schoolbestuur. Het schoolbestuur kan hierdoor garanderen dat beide scholen de komende 10 jaar blijven bestaan.

Verreweg het grootste bedrag gaat naar OBS De Kraaienboom in Benningbroek, deze zal of geheel nieuw gaan worden gebouwd of krijgt een grote renovatie voor de kiezen om zo weer tientallen jaren mee te kunnen gaan, het gaat om een bedrag van € 1.395.000,- die het college hiervoor wil uittrekken..

De school in Benningbroek zal als pilot worden beschouwd door het college, met de ervaring die bij de vernieuwbouw van deze school wordt opgedaan zal dan in latere vernieuwbouwprojecten worden meegenomen.

 

 

Reageren via facebook