20 C
Medemblik
20 mei 2020 17:22
Medemblik Actueel.

Den Ouden Doosch – Zuiderzeewerken

MEDEMBLIK – Al in de zeventiende eeuw waren er plannen om de voormalige Zuiderzee deels of helemaal droog te leggen maar de echte plannen werden pas gemaakt halverwege de 19e eeuw toen de technologie een enorme sprong vooruit maakte door de ontwikkeling van de stoommachine.

Jacob Kloppenburg en Pieter Faddegon kwamen in 1848 met de eerste echte concrete plannen op de proppen om de Zuiderzee droog te leggen. Maar pas in 1886 toen de ‘Zuiderzeevereniging’ werd opgericht door een paar heren van stand werd er serieus gekeken naar de drooglegging van de Zuiderzew, Ir. Cornelis Lely werd als ingenieur bij de vereniging aangesteld om dit te onderzoeken en met plannen te komen.

In 1891 kwam Lely met de eerste plannen voor de afsluiting van de Zuiderzee waarna in 1892 de staatscommissie met het advies kwam om het plan Lely te omhelsen en ten uitvoer te brengen. Dat deze plannen bij vooral de visserij niet in goede aarde vielen bleek wel uit de vele protesten van de vissers uit o.a. Enkhuizen en Hoorn die hun inkomsten in gevaar zagen komen. Maar ondanks alle bezwaren en protesten werd dan in 1913 de afsluiting van de Zuiderzee opgenomen in de regeringsplannen en kon Cornelis Lely die op dat moment voor de derde keer minister van Waterstaat was beginnen om de plannen in werking te zetten.

Toen in 1916 tijdens de enorme stormvloed meer dan 50 mensen het leven lieten door de overstroming van de Zuiderzee die een groot deel van Nederland onderwater zette duurde het geen twee jaar meer voor het parlement akkoord ging met de afsluiting van de Zuiderzee. Voedseltekort, groot gebrek aan landbouwgrond en de watersnoodramp deden de parlementsleden besluiten om de ‘Zuiderzeewet’  aan te nemen.

De start van de afsluiting van de Zuiderzee begon in januari 1927 en op 28 mei 1932 werd door het dempen van de Vlieter de afsluiting van de Zuiderzee een feit en had Nederland binnenzee meer maar een IJsselmeer.

Om de directie van de Zuiderzeewerken te huisvesten en een werkplek te geven werden er in Medemblik bij de spoorlijn ter hoogte van meelmolen De Herder directieketen geplaatst van waaruit de directie de werkzaamheden in de gaten hielden.

Reageren via facebook