Medemblik Actueel.

Politiek

CDA wil verbod op verkoop huizen aan uitzendbureau’s

MEDEMBLIK – In heel Westfriesland begint het een probleem te worden, uitzendbureau’s die massaal goedkope koopwoningen opkopen om daar 4 tot 5 arbeidsmigranten in te plaatsen voor vele honderden euro’s huur per persoon per maand en zo niet alleen de markt verzieken maar ook meehelpen aan het ‘Verpoolarisen’ van de woonwijken.

“Els van den Bosch: Wij willen niet, dat vrije koopwoningen in onze dorpen worden weggekaapt”

Vaak wonen ze er maar enkele maanden tot zelfs enkele weken en dan wonen er weer anderen. Aanpassen aan de omgeving doen ze niet tot grote ergenis van de buurtbewoners. Een nog groter probleem is dat ze ook allemaal een auto hebben en waar in Medemblik 1.5 parkeerplaats per woning wordt berekend kom je dan al snel uit op 3 tot 3.5 parkeerplekken per woning.

Ook het CDA ziet dit probleem en wil dat de gemeente Medemblik dit gaat verbieden, de wet staat dit toe, zo is het in Drechterland al verboden en ook gemeenten in Noord-Brabant staat verkoop aan uitzendbureau’s niet toe.

Els van den Bosch (CDA) “Wij willen niet, dat vrije koopwoningen in onze dorpen worden weggekaapt door bijvoorbeeld uitzendbureaus om daarin vervolgens arbeidsmigranten te huisvesten.”  Dit kan ten koste gaan van de leefbaarheid van een wijk. Het CDA vindt het  vanzelfsprekend dat (ook tijdelijke) arbeidsmigranten recht hebben op goede huisvesting. In onze gemeente (Medemblik) worden veel werknemers gehuisvest bij de bedrijven zelf, dat heeft onze voorkeur.  Ook hebben we afspraken gemaakt over aantallen arbeidsmigranten die in de wijk wonen.  Het is van belang, dat inwoners die overlast of onveiligheid ervaren, dit melden bij de Gemeente, die overigens  wel controle uitvoert, eens in de 6 tot 8 weken. Wij willen benadrukken, dat het ons hier niet gaat om de  arbeidsmigranten die zich als gezin willen vestigen in de kernen.

Onze gemeente kenmerkt zich van oudsher als een agrarische gemeente. Medemblik herbergt talloze agrarische ondernemers, van tulpen- en paprikakwekers tot vollegronds groentetelers en zaadveredelingsbedrijven. Deze sector is een belangrijke pijler voor onze economie.  Oost-Europese arbeidskrachten zijn hierbij onmisbaar.

De regelgeving voor het huisvesten van arbeidsmigranten in onze gemeente wordt medio oktober geëvalueerd. Dan heeft de raad de mogelijkheid om de huidige afspraken aan te passen. Dat hangt natuurlijk samen met de behoefte van het bedrijf en de mogelijkheden op de locatie. Wij zullen bij de evaluatie aan de portefeuillehouder vragen of er mogelijkheden zijn, om te verbieden dat koopwoningen worden opgekocht om daar dan arbeidsmigranten in te huisvesten. Els van den Bosch: “Er komen met regelmaat aanvragen binnen voor het ontwikkelen van logies. In onze gemeente kan dit tegenwoordig eerst als principeverzoek worden beoordeeld. Hoewel wij natuurlijk niet kunnen garanderen dat ieder principeverzoek wordt gehonoreerd, vinden wij dit een vooruitgang. Het proces wordt daarmee laagdrempeliger voor de aanvragers. Het gebeurt namelijk nog al eens, dat aanvragen niet door kunnen gaan op basis van het bestemmingsplan, beleid of geen draagvlak uit de buurt.”

Reageren via facebook