Noodkreet van de Zonnebloem Medemblik!

MEDEMBLIK – Ieder jaar komt de Zonnebloem afdeling Medemblik in samenwerking met hun fusie partners uit Wervershoof en Onderdijk met een leuk gevarieerd programma. Het wordt echter binnen Medemblik steeds moeilijker om de benodigde vrijwilligers te krijgen. Er zijn er niet veel meer en de leeftijd wordt ook steeds bepalender voor de mate waarmee hulp geboden kan worden.

De zonnebloem heeft dringend behoefte aan vrijwilligers in Medemblik die kunnen zorgen voor vervoer, en eventueel een rolstoel kunnen duwen.

De uitjes die de Zonnebloem organiseert zijn zeer divers en met name in Medemblik bestaat er bij de ouderen en minder mobiele stadgenoten hiervoor grote belangstelling.

In deze tijd waarin subsidies worden teruggedraaid , ouderen steeds meer alleen staan en vereenzamen, moet het toch mogelijk zijn met wat hand en spandiensten deze activiteiten veilig te stellen.

De vrijwilligers krijgen entreebewijs, koffie/thee, en eventuele lunch volledig vergoed.

Reageren via facebook