Medemblik Actueel.

Algemeen

Hoorn sluit 2017 af met een tekort van 563.000 euro

HOORN – De gemeenteraad van Hoorn heeft op 10 juli de jaarrekening 2017 en kadernota 2018 vastgesteld. Hoorn sluit 2017 af met een licht verlies van 563.000 euro. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve.

De raad nam 3 amendementen en 6 moties aan en stelde de jaarrekening 2017 en de kadernota 2018 unaniem vast. In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over wat zij heeft gedaan en wat dat heeft gekost. In totaal gaf de gemeente Hoorn in 2017 ruim 216 miljoen euro miljoen euro uit. De jaarrekening van 2017 sluit met een licht negatief resultaat van 563.000 euro.

Kadernota

Met de kadernota heeft de raad al voor de zomer een goed inzicht in het gemeentelijke huishoudboekje voor het lopende jaar. Omdat deze kadernota nog werd voorbereid door het vorige college van B en W, is de kadernota 2018 beleidsarm. Het begrotingsjaar 2018 sluit op dit moment met een licht negatief resultaat, maar dit kan bij de Najaarsbijstelling nog veranderen.

Positief

Het meerjarenperspectief is positief en loopt vooralsnog in 2019 op naar ruim 730.000 euro, ruim 2,2 miljoen euro in 2020, 2,7 miljoen euro in 2021 en meer dan 3,2 miljoen euro in 2022. Dit kan veranderen als de nieuwe coalitieplannen verwerkt worden in de begroting.

Starterslening

De raad diende 5 amendementen en 9 moties in. In totaal nam de raad 3 amendementen en 6 moties aan. De raad stemde onder meer unaniem in met een verzoek aan het college om voor de begrotingsbehandeling van 2019 met een voorstel te komen voor de verruiming van de starterslening. De huidige starterslening houdt volgens de raad onvoldoende rekening met de stijging van de huizenprijzen.

Overzicht besluiten

In het bestand aangenomen amendementen en moties (pdf) staat een overzicht van alle aangenomen amendementen en moties van de vergadering van 10 juli. De raadsvergadering van dinsdag 10 juli was de laatste vergadering voor het zomerreces. Op 25 september is de eerst volgende raadsvergadering.

Reageren via facebook