Medemblik Actueel.

Samen met de ouders gaat Opmeer zoeken naar de beste locaties voor de 2 IKC's (Foto: Opmeer)
Samen met de ouders gaat Opmeer zoeken naar de beste locaties voor de 2 IKC's (Foto: Opmeer)
Politiek

Opmeer krijgt 2 Integraal Kind Centra

OPMEER – De gemeenteraad van Opmeer besloot 6 juli 2017 om twee Integraal Kind Centra (IKC) te realiseren in de kernen Spanbroek/Opmeer en in Hoogwoud. De voorbereidingen voor de bouw zijn dit voorjaar stilgelegd. De gemeenteraad wil namelijk de inwoners meer betrekken bij het besluit welke locatie de beste is. Dat geldt voor beide terreinen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 23 juni hiervoor een het plan van aanpak goedgekeurd.

In dat plan van aanpak staat dat de plaatsen onderzocht worden op de haalbaarheid en de gevolgen. Ook wordt met name voor de locatie in Spanbroek/Opmeer gekeken naar de centrale ligging van de plekken en de verkeersveiligheid. De schoolbesturen en organisaties die in het IKC gehuisvest willen worden, worden hier nauw bij betrokken. Tijdens en na het onderzoek gaat de gemeente Opmeer in gesprek met omwonenden en andere belangstellenden om te horen wat hun wensen en ideeën zijn. Ook wil zij weten wat de ouders en kinderen van de scholen van deze locaties vinden.

Locaties Spanbroek/Opmeer

In het plan van aanpak worden zes mogelijke locaties genoemd. Het gaat om de volgende locaties: het (voormalig) B-veld van de voetbalvereniging HOSV; op het terrein van het Scheringa Museum; op een plek in het nieuwbouwplan Heerenweide; op de huidige locatie van de St. Bonifatiusschool; op de huidige ligging van de basisschool De Akker; twee kleinere IKC’s op de huidige locaties van de basisscholen De Akker/’t Ruimteschip en de St. Bonifatiusschool.

Ligging Hoogwoud

Het onderzoek in Hoogwoud beperkt zich tot wat de meest geschikte plek is voor het IKC in het gebied tussen Burgemeester Heijmansstraat en Radboudstraat. De gemeente kijkt daar met name naar de gevolgen voor de vijver en onderzoekt hoe de parkeervoorzieningen en de verkeerssituatie daar verbeterd kan worden.

Hoe verder

De commissie Samenlevingszaken besprak afgelopen woensdag het plan van aanpak. De gemeenteraad neemt vervolgens op 11 juli hierover een besluit. In de tweede helft van dit jaar worden de locaties onderzocht en met de omwonenden en andere belangstellenden besproken. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 neemt de raad een definitief besluit over de plaatsen in Hoogwoud en Spanbroek/Opmeer.

Reageren via facebook