Foto: GoogleMaps

College wil aanpassing bestemmingsplan Ged. Laanweg Andijk

ANDIJK – Met deze aanpassing wil het college de weg vrijmaken voor Baggerbedrijf West Friesland om naast tankstation AVIA Marees aan de Gedeputeerde Laanweg een baggerbedrijf te vestigen. Het bedrijf mag zich daar vestigen omdat het binnen de bestemming van het terrein past maar door de mogelijke komst van een LPG-station bij AVIA  Marees is de komst van het bedrijf in de verdrukking gekomen.

Wettelijke regels eisen een minimale afstand van bebouwing van een LPG-station en deze is in het bestemmingsplan opgenomen. Ondanks dat AVIA Marees op dit moment nog geen LPG verkoopt en ook geen vergunning hiervoor heeft moet de gemeente Medemblik hier wel rekening mee houden. De gemeente Medemblik heeft nu een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de aanduiding ‘veiligheidszone-LPG’ te verkleinen om zo de komst van het baggerbedrijf mogelijk te maken.

De lokatie waar het baggerbedrijf zou moeten worden gevestigd
De lokatie waar het baggerbedrijf zou moeten worden gevestigd

De gemeente Medemblik zal eerdaags op de website van de gemeente publiceren, ook zal er een bericht in de staatskrant en via de Medemblikker Courant volgen. Mensen die bezwaar hebben kunnen dan een zienswijze indienen.  Daarna is het de beurt aan de gemeenteraad om goedkeuring of afkeuring te geven.

Reageren via facebook