Medemblik Actueel.

De ‘Westfriezen’ zijn dik tevreden over het afvalbeleid

MEDEMBLIK – Dit blijkt uit een rapport dat in opdracht van het CAW is opgesteld door een extern onderzoeksbureau. Dit bureau heeft een enquête gehouden onder de inwoners van de CAW-gemeente om de tevredenheid ove rhet nieuwe inzamelbeleid te onderzoeken.

Tevreden

Uit de resultaten blijkt in het algemeen een grote mate van tevredenheid over het nieuwe inzamelbeleid, men geeft hiervoor een gemiddeld cijfer van 7,4. Belangrijke aandachtspunten zijn het helder communiceren over wat er met de gescheiden ingezamelde deelstromen (met name plastic verpakkingen) gebeurt. Ook de inzamelfrequentie blijft een belangrijk punt van aandacht o.a. in verband met de aanwezigheid van luiers.

Lees ook: PWF zet vraagtekens bij rapport over CAW

Uit sorteeranalyses blijkt dat er nog steeds veel herbruikbare grondstoffen in het restafval aanwezig zijn, zodat een verdere reductie van de hoeveelheid restafval goed mogelijk lijkt te zijn. De initiatiefnemers van een ‘facebook-enquête’ worden door de gemeente Hoorn voor een gesprek uitgenodigd.

Reageren via facebook