17.7 C
Medemblik
14 juli 2020 16:35
Medemblik Actueel.

Provincie stopt geld in verkeersprojecten West-Friesland

WEST-FRIESLAND – De provincie Noord-Holland investeert ruim € 14 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt geïnvesteerd in wegen, kruisingen en fietspaden.

Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen. Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking.

Provincie subsidies voor diverse projecten

Dit jaar hebben Gedeputeerde Staten vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het herkenbaar maken van schoolzones, het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde plateaus bij kruisingen. Van de € 14 miljoen wordt ruim € 3,5 miljoen toegekend aan 19 verschillende projecten in de regio West-Friesland. Zo is er onder andere een subsidiebedrag van € 1,6 miljoen toegekend aan de herinrichting van de Berkhouterweg in de gemeente Hoorn. Er wordt onder andere een vrijliggend fietspad aangelegd en de doorstroming van het openbaar vervoer wordt verbeterd.

Ook is de subsidieaanvraag voor het realiseren van bromfietsovergangen op de Zuiderdracht in de gemeente Drechterland gehonoreerd en heeft de provincie Noord-Holland subsidie toegekend aan de gemeente Hoorn voor de reconstructie van de Keern. Hier worden onder andere fietsstroken aangebracht en maatregelen getroffen om fietsers te waarschuwen op naderende kruisingen.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?