Medemblik Actueel.

De Nieuwstraat in Medemblik met een groot parkeerprobleem
Algemeen Medemblik

Extra inzet Boa’s centrum Medemblik

Schakel nachtmodus in

MEDEMBLIK – De gemeente gaat meer Boa’s inzetten om vaker controles uit te oefenen op verkeersonveilig parkeren in de binnenstad van Medemblik. Afgelopen november 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een motie die het college opdracht gaf om extra inzet Boa’s binnenstad Medemblik te realiseren dit naar aanleiding van de vele klachten van inwoners en ondernemers van de binnenstad in Medemblik.

Nog steeds staan 20 tot 30% van de auto’s niet juist geparkeerd en wordt er illegaal geparkeerd op de gehandicaptenplaatsen zonder geldige parkeerkaart. Ook de regels die gelden in de blauwe zone in de Nieuwstraat in Medemblik worden nog vaak niet goed nageleef en worden in de directe omgeving van de Nieuwstraat auto’s geparkeerd op plaatsen die geen parkeerplaatsen zijn.

Nu de parkeerdruk alsmaar toeneemt en de verkeersonveilige parkeersituaties niet afnemen is het affect op de bereikbaarheid van hulpdiensten en op de kwetsbare verkeersdeelnemers als kleine kinderen, voetgangers en fietser toegenomen, heeft het college besloten om vaker te laten controleren door de Boa’s.

Lees ook: 25 tot 30% foutparkeerders Nieuwstraat Medemblik

In de periode november 2017 tot eind maart 2018 zijn er maar liefst 76 bekeuringen uitgeschreven in de Blauwe Zone op de Nieuwstraat waarvan het merendeel op naam kwam van mensen die geen duidelijk zichtbare blauwe schijf achter de voorruit hadden geplaatst (58 stuks) en 18 bekeuringen die de toegestane parkeertijd hadden overschreden.

De gemeente Medemblik zegt: “De Boa’s zijn meer zichtbaar aanwezig in de binnenstad van Medemblik. Het controleren op het gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zones heeft een hoge prioriteit. Ook wordt nagegaan of de maximale parkeertijd van 2 uur niet overschreden wordt en of auto’s juist geparkeerd zijn. Elke dienst wordt er minimaal twee keer gecontroleerd in de kern Medemblik. Prioriteit is de blauwe zone en het parkeren op niet parkeerplaatsen.

Boze inwoners over boetes

Dat er altijd bewoners zijn die niet te spreken zijn over hun parkeerboete blijkt wel uit het feit uit de klachten die bij de gemeente zijn binnengekomen over hun bekeuring en ook de Boa’s ervaren dat meer mensen hun aanspreken op straat als ze een parkeerboete hebben gekregen.

Boa’s meer zichtbaar en op de fiets

Vanaf aankomende zomer gaan de Boa’s op de fiets toezicht houden in de binnenstad van Medemblik en zo ook meer zichtbaar zijn voor het publiek. Door fietsend te controleren kan de Boa beter en gerichter toezicht houden en zijn de Boa’s ook beter aanspreekbaar doro het publiek. 

Lees ook: Den Ouden Doosch – De Nieuwstraat in Medemblik anno 1929

De wijkagenten (Jolanda Roza en Matthijs Leguijt) hebben het initiatief genomen om in de Nieuwstraat van Medemblik een spreekuur te houden. Het spontane initiatief is goed ontvangen door de inwoners. De wijkagenten hebben het als waardevol ervaren en willen dit verder ontwikkelen.

Reageer op dit onderwerp

X