Veiligheidsregio komt met ‘Brandweer 360’

MEDEMBLIK – De brandweerorganisatie binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gaat de aankomende jaren drastisch op de schop. De Veiligheidsregio is in 2017 begonnen met ‘Plan Brandweer 360’, waarin zij zich meer gaan richten op de veranderingen in de maatschappij door o.a. demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen.

Doelstelling is om incidenten te blijven voorkomen en mochten er toch incidenten voordoen dan deze te bestrijden met de ketenpartners van de Veiligheidsregio. Hierbij wordt dan ingezet op vrijwilligheid, burgerparticipatie en eigen verantwoordelijkheid van burger en ondernemer met de blik gericht op risico’s en minder op regels.

Het plan brandweer 360 zet tegenover de fysieke (brand) risico’s of hulpvraag een set van
samenhangende maatregelen zoals:

  • Actieplan veilig leven: verhoging van het risicobewustzijn bij burgers en ondernemers.
  • Preventieactiviteitenplan: voor risicogerichte advisering en toezicht fysieke omgeving.
  • Dekkingsplan: inrichting en vormgeving uitrukorganisatie middels dekkingsplan.
  • Het actieplan burgerparticipatie: hoe kunnen we de burgers meer betrekken en inzetten bij en voor de veiligheid in hun eigen buurt?

En dit dan voor zowel de dagdagelijkse activiteiten als de repressieve activiteiten. 

De veiligheidsregio schrijft in een lijvig rapport: “In 2019 zal afhankelijk van de bestuurlijke richting uitvoering worden gegeven aan deze uitwerking en implementatie. Hierbij zullen (actuele) activiteiten, investeringen en ontwikkelingen worden afgewogen tegen de toekomstige vorm. Hierbij is de strategische vraag of er geïnvesteerd wordt in het in standhouden van de huidige organisatie of dat er geïnvesteerd gaat worden in de verandering of beide zeker aan de orde.”

Start Brandweerschool Noord-West 4

In 2019 gaat de Brandweerschool NW4 van start: het opleidingsbureau voor alle brandweeropleidingen tot het niveau van officier voor de regio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland. De opleidingen worden centraal georganiseerd maar blijven plaatsvinden vanuit diverse locaties in de vier regio’s. Het doel van deze gezamenlijke inspanning is het versterken van de kwaliteit van de opleidingen, eenduidigheid in de inhoud van opleidingen en het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in het aanbod.

Hiermee wordt beoogd dat de opleidingen beter aansluiten bij de wensen van de cursisten, die op verschillende tijdstippen en locaties de opleidingen kunnen volgen. Door schaalvergroting kan het aanbod flexibeler gemaakt worden. Het beschikbare budget voor opleidingen binnen de vier regio’s samen vormt het budget van de Brandweerschool NW4. In 2019 staat een verplichte kwaliteitsaudit gepland die uitgevoerd wordt door het Instituut Fysieke Veiligheid. Deze audit moet met goed gevolg worden afgelegd om accreditatie te behalen. De accreditatie is verplicht om brandweerpersoneel te mogen opleiden en richt zich niet meer op de regio’s afzonderlijk maar op de Brandweerschool NW4.

Deze samenwerking tussen de veiligheidsregio’s is een uitwerking van afspraken, volgend op een landelijk project voor de verbetering van de kwaliteit van het brandweeronderwijs. Hier zijn afspraken gemaakt tussen de bestuurders van de 25 veiligheidsregio’s vertegenwoordigd in het Veiligheidsberaad en de minister van destijds Veiligheid & Justitie als systeemverantwoordelijke.

Reageren via facebook