Mogelijk meerderheid voor ruimere mogelijkheden huisvesting bij agrarische bedrijven

MEDEMBLIK – Er tekent zich een meerderheid af voor het voorstel van VVD-raadslid Andrea van Langen om de huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten bij agrarische bedrijven alsnog goed te regelen. Hierdoor zal de vraag naar woningen voor arbeidsmigranten in de dorpen afnemen. Agrariërs krijgen namelijk meer mogelijkheden om een aantrekkelijke woonruimte op het boerenerf aan te bieden.

De VVD wil in het bestemmingsplan laten opnemen dat agrariërs niet 1, maar 2 bouwlagen van 400 m2 mogen bouwen. Het maximum van 30 mensen blijft bestaan. Maar met een extra verdieping kunnen de woonruimtes groter worden, waardoor het aantrekkelijk wordt voor migranten om daar te gaan wonen. 

De wethouder had precies ditzelfde bestemmingsplan al in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Maar een meerderheid van de raad besloot om het te wijzigen, in afwachting van een evaluatie. De VVD was daar toen al op tegen. Het gevolg van die beslissing was dat vele agrariërs, die hun bouwplannen al bij de gemeente hadden liggen, noodgewongen de bouwbedrijven en al ingekochte heipalen moesten afbellen. Bij de commissievergadering van 15 februari gaf een meerderheid van partijen (BAMM, CDA, CU, GB en PvdA) aan de VVD te willen steunen. Op 22 februari valt het definitieve besluit in de raadsvergadering. 

Reageren via facebook