Medemblik Actueel.

Oproep GroenLinks Medemblik – bestook de Tweede Kamer met ‘nee’ tegen vliegveld Lelystad

MEDEMBLIK – Groenlinks fractievoorzitter Ria Manshanden roept de inwoners van de gemeente Medemblik en dan speciaal die van Andijk en de andere kernen waar de vliegtuigen vanaf 2019 laag komen overvliegen op om de politie partijen in Den Haag een felle tegenstem te laten horen over deze plannen.

Ria Manshanden tegen Medemblik Actueel: “. Zoals de kaarten nu liggen komt er een laagvlieg route over Andijk en daarmee ook over Westfriesland. Dit brengt allerlei vragen met zich mee, vandaar dat ook wij een informatieavond hierover hebben bezocht. Belangrijkste les …… er is nog veel onduidelijk over hoeveel overlast dit daadwerkelijk geeft. Er klonken geluiden dat het maar om een vliegtuig per dag zou gaan. Dat is natuurlijk een onrealistische veronderstelling. Als de uitbreiding bij Lelystad er eenmaal ligt, worden dat er natuurlijk meer.

Manshanden was bij de informatieavond in Andijk waar werd gesproken over deze laagvliegroutes en daar vroeg zij zich af waarom de door de West-Friese gemeentes en actievoerders voornamelijk ingezet wordt op het volgen van inspraakprocedures en het indienen van zienswijzes en niet op het tegengaan van de uitbreiding van het vliegveld bij Lelystad.

Ik kreeg als antwoord dat een besluit hierover al genomen is. Hiermee is voor ons de kous beslist niet af. Beslissingen kunnen teruggedraaid worden. GroenLinks landelijk is tegen de uitbreiding bij Lelystad. Het geeft teveel geluidoverlast en milieuvervuiling en het argument van werkgelegenheid en economische groei gaat voor ons niet op. De grenzen van de groei zijn bereikt. Geen economische groei, zonder groei in welzijn voor mens, milieu en de natuur. Groei van werkgelegenheid moet veel meer gezocht worden in duurzaamheids projecten, innovaties  en in duurzame ontwikkelingen,” aldus Ria Manshanden.

Behalve de politiek roept Ria Manshanden ook op om rechters en andere belanghebbenden die gevoelig zijn voor maatschappelijke druk te laten weten dat de ‘Westfries’ tegen deze laagvliegroutes is.

 

Reageren via facebook