KBO-PCOB zoekt dialoog over positie van senioren in de samenleving

MEDEMBLIK – KBO-PCOB, met 250.000 leden de grootste seniorenorganisatie van ons land, organiseert op maandag 11 december een grote bijeenkomst in Ede over de positie van senioren in onze samenleving, nu en in de toekomst. Ook niet-leden zijn nadrukkelijk uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.30 uur in het Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2 te Ede.

KBO-PCOB staat voor een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt en senioren volop mee kunnen doen. Tegelijkertijd moeten we constateren dat mensen nu veel individueler zijn dan vroeger en zich niet zo snel aansluiten bij een vereniging. Wat betekent dat voor de toekomst van KBO-PCOB?

Onder het motto: ‘Als je snel wilt gaan, ga dan alleen; als je ver wilt komen, ga dan samen’, gaat de KBO-PCOB in gesprek met senioren over de waarde van het lidmaatschap van de vereniging, ook voor toekomstige generaties. Hoe geven we samen vorm aan een actieve seniorenbeweging die aansluit bij de behoeften van de moderne senior? Welke thema’s zouden wij moeten adresseren? Hoe kunnen we de stem van senioren goed laten horen?

Onze missie is: we willen bijdragen aan een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt. Kunnen wij hiermee ook de huidige en toekomstige generaties senioren boeien en binden?

KBO-PCOB organiseert in november en december 2017 een tour door het hele land. In bijeenkomsten verspreid over heel Nederland vragen wij leden en niet-leden ons te voeden met ideeën, wensen en suggesties.

Aanmelden voor de bijeenkomst in Ede of elders in het land kan via de website www.kbo-pcob.nl/kbopcobvernieuwt of door te bellen met de KBO-PCOB Servicetelefoon 0900-821 21 83 op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Reageren via facebook