Medemblik Actueel.

Algemeen Medemblik

Dijkpop hoeft volumeknop niet dicht te draaien.

MEDEMBLIK – Dat blijkt uit een schrijven van het college aan de gemeenteraad van Medemblik waarin zij in gaan op de verwarring die is ontstaan over de hoeveelheid decibels die er mag worden geproduceerd bij een evenement.

In het evenementenbeleid van de gemeente Medemblik is opgenomen dat er maximaal 93dB(a) aan geluid mag worden geproduceerd door b.v. de reguliere horeca, dus wanneer een horecaexploitant een band laat optreden valt deze onder de normale bedrijfsvoering en dus mag er maximaal 93dB(A) geproduceerd worden.

Op 10 november 2016 is er een motie aangenomen die de mogelijkheid geeft om in specifieke gevallen een norm van 100 dB(A) te hanteren ipv de vastgestelde limiet van 93dB(A), dit is in het evenementenbeleid opgenomen. Het college zegt dan ook dat een evenement als Dijkpop, maar ook andere muziekevenementen onder deze uitzondering zouden kunnen gaan vallen.

Reageren via facebook