Windpark Westfrisia gaat er komen.

ZWAAGDIJK-OOST – Windmolenpark Westfrisia komt definitief in Zwaagdijk-Oost. Na een jarenlange strijd besloot de Raad van State dat alle bezwaren van de inwoners ongegrond zijn. “Ergens hadden we nog hoop, maar onterecht dus. We zijn enorm teleurgesteld”, aldus één van de tegenstanders Hans Mels.

De inwoners zijn boos omdat door heel Noord-Holland de windmolens op minimaal 600 meter afstand moeten staan, behalve in Zwaagdijk. Voor Windpark Westfrisia geldt een speciale regeling omdat de aanvraag al voor 10 april 2011 was ingediend. En daarom komen ze op zo’n 500 meter te staan. Maar volgens de Raad van State is het allemaal volgens de regels gegaan. “Het is gewoon krom”, legt Mels uit. “Ze hebben de Provincie er gewoon uit gered.”

Dossier: Windmolens

‘Ze houden elkaar de hand boven het hoofd’

Ook stelden de inwoners dat het project al was stopgezet. Op 17 december 2012 meldde de Provincie dat ‘besloten werd tot beëindiging van het windplan West-Friesland’. Volgens de provincie een ‘ongelukkige woordkeuze’. De Raad van State stelt nu dat het eindigen van windplan West-Friesland nog niet betekende dat ook Windpark West-Frisia er niet zou komen. “Het is waar je al bang voor bent, dat ze elkaar de handen boven het hoofd houden. En dat is gebeurd”, vertelt de teleurgestelde Mels.

Uiteindelijk werden alle bezwaren van de inwoners afgewezen, en daarmee staat definitief niets de komst van windmolens in Zwaagdijk nog in de weg. “We kunnen er niks meer aan doen. Ja, we kunnen nog een planschadeclaim indienen, maar ik denk niet dat het veel nut heeft. Daarvoor moet je huis 5 of 10 procent in waarde dalen door de windmolens, en pas dan kom je ervoor in aanmerking. Maar dat moet iedereen voor zichzelf bepalen. We stonden al met 10-0 achter, en de wedstrijd was te kort om het nog om te draaien.”

Reactie Provincie

De provincie reageert tevreden op het besluit van de Raad van State. “De uitspraak van de Raad van State bevestigt dat het plan voor Windpark Westfrisia voldoet aan alle wettelijke eisen. We zijn blij dat het Windpark, dat bestaat uit vijf turbines, nu gerealiseerd kan worden en daarmee een bijdrage levert aan de energietransitie”, aldus een woordvoerder.

Reageren via facebook