Medemblik Actueel.

Foto: Ruud Karstens
Flora en fauna

Provincie gaat laatste bomen kappen langs de Markerwaardweg

MEDEMBLIK – De provincie Noord-Holland verricht van maandag 4 tot en met vrijdag 8 september 2017 de afrondende kapwerkzaamheden aan de Markerwaardweg (N240) tussen de N23 en Zwaagdijk-Oost (N239). De resterende bomen, die een risico voor de verkeersveiligheid vormen, worden weggehaald.

Broedseizoen afgelopen

In mei dit jaar werd het grootste deel van de onvoldoende gewortelde bomen al gerooid. De provincie heeft toen ongeveer 170 bomen laten staan, omdat er nesten in waren gevonden. Nu het broedseizoen is afgelopen, kunnen ook deze resterende bomen worden weggehaald.

Kapwerkzaamheden van 4 tot en met 8 september 2017

Het kappen van de ongeveer 170 resterende bomen vindt plaats van maandag 4 tot en met vrijdag 8 september, dagelijks van 08.00 tot 16.00 uur. Er wordt gewerkt met een rijdende afzetting om hinder zoveel mogelijk te beperken.

Volop aandacht voor flora en fauna

Net als in mei wordt alles in het werk gesteld om flora en fauna minimaal te verstoren. De provincie zorgt ook nu weer voor continue begeleiding van de kapwerkzaamheden door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau. Daarnaast controleert de ecoloog voorafgaand aan de werkzaamheden nog of de eerder aangetroffen nesten inderdaad leeg zijn.

Onvoldoende gewortelde bomen

Al sinds 2013 vallen er langs de Markerwaardweg meer bomen om dan gebruikelijk is. Onderzoeken wijzen uit dat ongeveer 1600 van de in totaal 2500 iepen langs de Markerwaardweg onvoldoende stevig geworteld zijn en niet goed in de bodem zijn verankerd. Ze kunnen daardoor gemakkelijk omvallen en op de weg terecht komen. Het gaat hier vooral om de iepensoort ‘Ulmus Lobel’. In mei 2017 werd het grootste deel van de 1600 onvoldoende stevig gewortelde iepen al weggehaald.

Herbeplanting

Herbeplanting vindt plaats om het landschapsbeeld in stand te houden. De provincie werkt aan de voorbereidingen, zodat nieuwe beplanting op zo kort mogelijke termijn kan worden aangebracht.

Meer informatie

Met vragen over de inhoud van dit bericht kunnen weggebruikers, omwonenden en overig geïnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Reageer op dit onderwerp