Vitale kernen Medemblik – Abbekerk & Lambertschaag

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik is samen met bewoners en de kernraden bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern. Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik.

In Abbekerk & Lambertschaag zijn 503 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 197 meegedaan aan het onderzoek.* Dit is een respons van 39 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen.

Medemblik Actueel zal elke dag een kern uitlichten, vandaag Abbekerk & Lambertschaag.

Leefbaarheid: Hoe betrokken voelt u zich bij deze kern

 • Heel betrokken: 32%
 • Enigzinsbetrokken: 45%
 • Nauwelijks betrokken: 18%
 • Niet betrokken: 6%

Hoe prettig vindt u uw directe woonomgeving

 • (Zeer prettig): 92%
 • Niet prettig, niet onprettig: 7%

Is uw kern het afgelopen jaar vooruit of achteruit gegaan

 • Vooruit gegaan: 10%
 • Gelijk gebleven: 54%
 • Achteruit gegaan: 37%

Eens of oneens met de volgende stellingen:

 • De mensen gaan in deze kern op een prettige wijze met elkaar om: (Helemaal mee eens: 77% , Neutraal: 18% en (Helemaal) mee oneens: 5%
 • Als je in deze kern woont heb je het getroffen: (Helemaal) mee eens: 54%, Neutraal: 39% en (Helemaal) mee oneens: 6%
 • Dit is een kern met veel saamhorigheid: (Helemaal) mee eens: 38%, Neutraal: 45% en (Helemaal) mee oneens: 17%
 • Indien mogelijk verhuis ik uit deze kern: (Helemaal) mee eens: 15%, Neutraal: 23% en (Helemaal) mee oneens: 62%
 • De mensen in deze kern kennen elkaar nauwelijks: (Helemaal) mee eens: 8%, Neutraal: 24% en (Helemaal) mee oneens: 68%

Wonen

Van de inwoners die de komende vijf jaar (waarschijnlijk) binnen Abbekerk en Lambertschaag willen verhuizen, verhuizen het liefst naar:

 • Bestaande bouw (koop): 37%
 • Huurwoning: 10%
 • Nieuwbouw (koop): 12%
 • Seniorenwoning: 28%
 • Starterswoning (koop): 10%
 • Verzorgingshuis: 5%
 • Anders: 13%
 • Weet het nog niet: 10%

Voorzieningen

Inwoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,0 voor de voorzieningen in hun woonomgeving. 38% van de inwoners mist een belangrijke voorziening in de directe woonomgeving. Hierbij gaat het vooral om winkels, een bibliotheek, fysiotherapie, openbaar vervoer en voorzieningen voor ouderen.

Op de vraag of zij wel eens het dorpshuis bezochten antwoordde:

 • 24% met ja, één keer of vaker per week
 • 11% met ja, één tot drie keer in de maand
 • 37% met ja, een aantal keren per jaar
 • 25% met nee, nooit
 • 3% met, mijn kern heeft geen dorpshuis.

 

Reageren via facebook