Uitstroom groep 8 leerlingen Medemblik laat veel verschillen zien tussen de 4 scholen

MEDEMBLIK – In de kern Medemblik zijn 4 basisscholen, de Jozefschool, de Mariaschool, het Koggeschip en De Meridiaan. Tussen deze vier scholen zit een groot verschil bij de groep 8 leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan.

Overzicht overige 3 scholen

  • Bij het Koggenschip zijn de cijfers een groot contrast, daar gingen 17 leerlingen naar het VMBO-kader, 7 naar de HAVO, 2 naar het VMBO-T en 2 naar het VWO. Kijken wij naar de Mariaschool dan zien wij ook daar weer een groot verschil met de andere scholen.
  • Bij de Mariaschool gingen in 2016 10 leerlingen naar het VMBO-T, 7 naar de HAVO, 7 naar het VMBO-Kader, 1 naar het speciaal-praktijk-kader onderwijs, 1 naar het VMBO-T/HAVO en 1 naar het VWO.
  • Bij de Jozefschoolleerlingen gingen er 3 naar het VWO, 5 naar de HAVO, 2 naar HAVO/VWO, 2 naar de VMBO-T/HAVO, 7 naar VMBO-T, 8 naar VMBO-kader en 1 naar het speciaal-praktijkonderwijs.
  • Tot slot De Meridiaan, daar valt op dat verreweg de meeste leerlingen in het schooljaar 2016 naar het VMBO-kader zijn gegaan, 2 leerlingen gingen naar het VMBO-T, 2 leerlingen naar de HAVO en 1 leerling naar VMBO-T/HAVO.

Deze cijfers zijn het resultaat van de Citotoets en het oordeel van de school, waarbij de oordeel van de school het zwaarst weegt. Bedenk daarbij wel dat iedereen zijn eigen talenten heeft! Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in ‘lage en ‘hoge’ niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan.

Leerling aantallen per jaar per type middelbare school waar ze naartoe gegaan zijn voor de Jozefschool:

Leerling aantallen per jaar per type middelbare school waar ze naartoe gegaan zijn voor Het Koggenschip:

Leerling aantallen per jaar per type middelbare school waar ze naartoe gegaan zijn voor de Mariaschool:

Leerling aantallen per jaar per type middelbare school waar ze naartoe gegaan zijn voor de Meridiaan:

 

Wilt u alle cijfers nog eens rustig nalezen, dat kan bij allecijfers.nl