14.4 C
Medemblik
22 oktober 2020 14:30
Medemblik Actueel.

Heb jij een innovatief idee?, dan heeft Medemblik 25.000 euro voor jou.

MEDEMBLIK – Met de innovatieagenda stimuleert de gemeente Medemblik innovatieve projecten en initiatieven in de gemeente. U kunt maximaal € 25.000,- voor uw project krijgen. De innovatieagenda ondersteunt de belangrijkste doelstelling van de gemeente Medemblik op het gebied van zorg en welzijn en werk: “Het versterken en optimaal benutten van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. Zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig of met hulp van de omgeving thuis kunnen blijven wonen.”

Concreet betekent dat dat de gemeente Medemblik zo min mogelijk ‘zware zorg’ inzetten. Als het mogelijk is, wordt de hulp zo dicht mogelijk in de eigen omgeving geboden. Dat kan door mantelzorgers zijn, of door makkelijk toegankelijke voorzieningen in de buurt.

Uw initiatief kan daaraan bijdragen. Uw project moet zich wel richten op inwoners van gemeente Medemblik. Als uw initiatief de gemeentegrens overschrijdt, verwacht de gemeente Medemblik dat u cofinanciering aanvraagt bij de betreffende gemeente(n).

De 10 thema’s van de innovatieagenda

Voor de innovatieagenda 2017-2018 zijn dit de 10 belangrijkste thema’s:

  1. Vechtscheidingen
  2. Overgangsclienten 18-/18+
  3. Mantelzorg
  4. Langer thuis blijven wonen
  5. Jeugdigen met GGZ problematiek
  6. Jeugdigen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vroegtijdige schoolverlaters
  7. Pleegzorgouders/-kinderen
  8. Aansluiting onderwijs en jeugdhulpverlening
  9. Versterken eigen kracht
  10. De kracht van de wijkteams

Lees meer over de thema’s en welke voorstellen al zijn ingediend.

Meer informatie over de innovatieagenda

In Innovatieagenda Sociaal Domein gemeente Medemblik 2016-2017 (pdf 550 kB) leest u meer over de doelstellingen van en uitgangspunten voor innovatieprojecten. In het document staan ook enkele voorbeeldprojecten.

Reageren via facebook